movium.slu.se

Bild: Arrangörerna

Nyhet

Movium diskuterar på Plattformsdagarna

Publicerad 22 november 2017

Tankesmedjan Movium deltar med två kunskapsdialoger på Plattformsdagarna 6-7 december i Göteborg.

 

Plattformen för hållbar stadsutveckling är ett gemensamt uppdrag som regeringen har gett Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Syftet med Plattformen är att öka samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom frågor kopplade till hållbar stadsutveckling. Varje år hålls ett nationellt konvent – Plattformsdagarna, där året som gått summeras, men också innehåller framåtblickande för att möta utmaningarna som väntar.

 

De två kunskapsdialogerna som Movium medverkar i är nr 6. Arbeta med naturen för goda urbana livsmiljöer samt nr 29. Bostadspolitiska dilemman – var finns lösningarna?

 

Program

Kunskapsdialoger

Läs mer och anmäl dig här

 

ANDERS RASMUSSON

Sidor