Nyhet
Utställning

Modeller och människor

Publicerad 19 oktober 2011

Utställning: Vad gör en stad värd att leva i _. DanskArkitekturCenter, Köpenhamn, 3 oktober.

 

 

 

 

Under sommaren, 10 juni till 23 oktober, presenterar Copenhagen X tillsammans med Dansk Arkitektur Center utställningen Vad gör en stad värd att leva i _. Modeller av framtida Köpenhamn i olika skalor tar upp stora delar av utställningslokalen, ny arkitektur och stadsbyggnad i Köpenhamn presenteras med modeller som lyser vita. Men svarar utställningen på frågan den ställer? Movium har besökt utställningen under dess sista dagar.  

 

Korna framför BIGs 8Tallet i Ørestad är inte närvarande på DACs utställning. Foto: Kontraframe.

 

 

Vad gör en stad värd att leva i? Frågan är relevant, den är spännande och fantasieggande. Den kan besvaras på många vis, på många olika nivåer. Mitt personliga svar kanske inte är samma som ditt. En nybliven stadsbo kanske inte har samma preferenser som en pensionär som levt hela sitt liv mellan och i stadens hus.

 

 

När DanskArkitekturCenter och Copenhagen X i sin gemensamma utställning låter frågan bli en sammanfattande rubrik tycks svaret bli: byggnader.

 

 

Byggnader och vattenspel?

 

För det är byggnader som står i fokus på denna utställning, till största delen bestående av detaljerade modeller av ikonarkitektur och nya stadsdelar.Arkitekturmodeller visar fristående, snirklande huskroppar i transparenta och glansiga material.

 

 

Är det byggnader som the Crystal, en ny ikonbyggnad av Schmidt Hammer Lassen architects som inom kort ska byggas, som gör en stad värd att leva i? Modellen som ställs ut övertygar inte om att så är fallet. Det enorma torget framför byggnaden, ritat av landskapsarkitekterna SLA, fylls till en stor del av ett vattenspel. Sommartid, vill säga. Eftersom vi bor i Norden kan ju inte vattenstrålarna hoppa och dansa under vinterhalvåret.

 

 

De små skalmänniskorna som står under den bländande byggnaden umgås inte med varandra. De står ensamma, alla är de på väg någonstans, någon annanstans.

 

 

Så nej, vattenspel bredvid vit byggnad verkar inte vara svaret på frågan.

 

 

Människor

 

Snarare hittas nog svaret hos de köpenhamnsbor som på utställningens tv-skärmar delger sina synpunkter om vad Köpenhamn borde vara, vad deras stad skulle kunna vara. I dessa videor, gjorda av en visuell antropolog, är perspektivet – i dubbel bemärkelse – ett annat. Människor står nere på gatan och filmas framifrån. Modellernas fågelperspektiv är långt borta, det har ersatts av ett jämlikt mänskligt öga och ett lyssnande öra.

 

 

Köpenhamnsborna berättar om hur de använder staden, vilka platser som manar till aktivitet och social interaktion, att de vill ha fler och bredare cykelvägar. Staden är en del av deras vardag, de vet vilka kvalitéer Köpenhamn besitter och vilka den saknar.

 

 

Debatt och samtal

Ett enda svar på frågan Vad gör en stad värd att leva i?är svårt, om inte omöjligt, att hitta och bör nog inte heller sökas. Däremot är det något vi ständigt borde resonera, debattera och samtala om. Dock är resonemang och debatt är märkligt frånvarande i en utställning vars titel ger ett sken av utredande ambitioner. Det offentliga samtal som trots allt förs leds, i alla fall inte i denna utställning, i första hand av arkitekter och planerare.

 

 

Kanske sammanfattas frågan bäst av en ung köpenhamnare när han säger: Det är inte byggnaderna det handlar om, det handlar om människorna som omger dem.

Hör arkitekterna och planerarna detta?

 

Karin Andersson, Movium

Sidor