movium.slu.se

Nyhet

Matnyttiga länkar från Boverket

Publicerad 16 juni 2015

Här följer en rad länkar från Boverket när det gäller allmänna råd och friyta för lek och utevistelse, detaljplan för barns och ungas utemiljöer, bygglovsprövning för friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor, samt webbseminarium kring god livsmiljö och barns och ungas utemiljö.

 

Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse BFS 2015:1 FRI 1 med tillhörande konsekvensbeskrivning hittar du här:

http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/fri---bfs-20151/

 

Nu går det även att hitta vägledningen om barns och ungas utemiljöer på Boverkets digitala vägledning PBL Kunskapsbanken. Det som gäller detaljplan ligger som ett tema för barns och ungas utemiljöer här:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplanering/temadelar-detaljplan/barn-och-ungas-utemiljoer/

 

För bygglovsprövning finns information under ”Friyta för lek och utevistelse för förskolor och skolor”:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/krav-pa-byggnadsverk-tomter-mm/krav-pa-tomter/friyta-for-lek-och-utevistelse-for-forskolor-och-skolor/

 

På Boverkets hemsida ligger även webbseminariet ”Planera för en god livsmiljö” och ”Barns och ungas utemiljö”.

 

Vägledningen presenteras och diskuteras på Boverkets webbseminarium ”Planering för en god livsmiljö” som sändes den 10 juni och som ligger kvar på webben:

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/webbseminarier/planering-for-en-god-livsmiljo/

 

Sidor