movium.slu.se

Engagerade deltagare. Foto: Ann-Britt Sörensen.

Nyhet

Lösningar för framtidens kyrkogård

Publicerad 14 maj 2013

Movium Partnerskaps nätverk Kyrkogård anordnade 24-25 april framtidsverkstad i Nässjö på temat Framtidens kyrkogård 2018 och framåt. Bland de 31 deltagarna fanns bland annat kyrkogårdschefer, arbetsledare och säsongsanställda. Men även en konsult, en kyrkoherde och en förtroendevald. Verkstadsledare var Helene Båtshake och Ann-Britt Sörensen från Movium tillsammans med landskapsarkitekt Agneta Persson.

 

Ann-Britt Sörensen, vad är en framtidsverkstad?

 

– En framtidsverkstad är en metod som används för att få människor med olika bakgrund, infallsvinklar och perspektiv att se gemensamma visioner för att sedan formulera konkreta planer. Metoden lyfter fram idéer och visioner genom att deltagarna ges möjlighet att använda såväl förnuft som känslor. Alla deltagares medverkan är viktig – det är deltagarna som är experterna. Syftet med en framtidsverkstad är att den ska leda till handling.

 

Movium har tidigare genomfört framtidsverkstäder på temat kyrkogård. Den förra var för nästan tio år sedan. Vad har hänt sedan dess?

 

– De handlingsplaner som formulerades i de tidigare framtidsverkstäderna har vi arbetat oss igenom så nu fanns det önskemål om ny verkstad. I denna verkstad ser vi en förändring i sammansättning bland deltagarna. Medelåldern har sänkts med nästa 20 år och andelen kvinnor har ökat. Det är även intressant med frågan om huvudmannaskapet, alltså Svenska Kyrkan som ansvarig för begravningsverksamheten. Frågan om huvudmannaskap är fortfarande lika aktuell som för tio år sedan. Frågeställningarna skiljer sig dock nu och då.

 

På vilket vis är det annorlunda nu?

 

Tidigare var frågan och diskussionen om huruvida begravningsverksamheten skulle vara kvar inom Svenska Kyrkan eller bli exempelvis en kommunal verksamhet. Man kom då fram till att det var bäst för begravningsverksamheten att stanna inom Svenska Kyrkan. När vi nu åter diskuterar huvudmannaskapet handlar det om att huvudmannen, Svenska Kyrkan, bestämt att det ska vara en kyrkoherde, alltså en teolog från den idébundna huvudmannen, som ska vara chef för begravningsverksamheten. Detta är kontroversiellt då en kyrkoherde inte har grön utbildning och därmed inte alltid har kompetens att hantera gröna frågor.  

 

Bland de problem som identifierades, analyserades och lades till i den gemensamma handlingsplanen i år var bland annat hur användandet av fossila bränslen kan minska, hur arbetet med upphandlingar kan underlättas, hur kyrkogårdar kan bli mångkulturella arbetsplatser samt hur förvaltningar kan samarbeta mer. Framtidsverkstadens arbete sammanställdes till en konkret handlingsplan. Vad händer nu?

 

– Handlingsplanen ska följas upp och där vilar ansvaret tungt på representanterna från Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och även på Movium, men även på de enskilda förvaltningarna som deltog i framtidsverkstaden att lyfta de frågeställningar som verkstaden hänsköt till dem. Helene Båtshake, Movium Partnerskaps nätverk Kyrkogård, och jag kommer att ta upp handlingsplanen på träffen för Movium Partnerskaps nätverk kyrkogård i Skövde den 22 maj för att sedan skicka den vidare till berörda. Det är viktigt att den inte blir en hyllvärmare.

Karin Andersson

Sidor