movium.slu.se

Ivriga studier av tulpanrabatter vid Linköpings domkyrka. Foto: Göran Nilsson.

Nyhet

Linköpings lökar

Publicerad 14 maj 2014

Lökarna blommar tidigt i år. När Movium-kursen Vårlökar – estetiskt utförande och uthållig skötsel anordnades i Linköping den 7-8 maj hade den tidiga våren gjort att en avsevärd del av vårlökarna redan hade upplevt sin vackraste blomningstid.

 

Kursens cirka 20 deltagare fick ändå möjlighet att diskutera olika aspekter kring användning av vårlökar och knölar med två av Sveriges ledande blomsterdesigners för utemiljöer: konsulten Mona Holmberg och Movium-rådgivaren Mona Wembling. Värd från Linköpings sida var stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson, som guidade gruppen på studieturer i bland annat Trädgårdsföreningen och i paradrabatter i centrala staden.

 

Mona Holmberg uppskattade att årets vår ur florasynpunkt nog är tre veckor tidigare än normalt. Men Liselott Johansson kunde den tidiga blomningen till trots ändå förevisa och diskutera kompositionen av flera vackra tulpanrabatter.

 

Självplock av tulpaner

 

Apropå tulpaner: ett av kursens inslag var en guidad tur i Trädgårdsföreningens Gardencenter. Där kan allmänheten själv komma och snitta och plocka ihop sin tulpanbukett i lådor med olika slags tulpanlökar. 5 kronor per tulpan är priset. Vi fick en mycket inlevelsefull beskrivning av verksamheten i Gardencentret av Roger Norrman. Han är odlingsansvarig på Peab Drift & Underhåll, som driver det kommunägda centret på entreprenad.

 

Förutom en butik finns även en plantskola med vilken Peab förser Linköpings kommun och andra närliggande kommuner samt bostadsbolag och kyrkogårdsförvaltningar med olika slags växtmaterial. Peab är också entreprenör för driften av parkerna i Linköpings innerstad, dit Trädgårdsföreningen tillhör – ett av totalt sju driftområden.

 

Bra beställare ger mervärden

 

Det var mycket intressant att höra den dialog som uppstod då Liselott Johansson och Roger Norrman samspråkade under ett föreläsningspass kring Linköpings vårlöksstrategier – det framkom tydligt vilka mervärden som kan skapas när en kunnig beställare möter en kompetent och initiativrik utförare. Peab har bland annat införskaffat en egen holländsk löksättningsmaskin, istället för att hyra in från företag som levererar lökar, för att garantera att löksättningen kan ske vid optimal tidpunkt.

 

Sedan är det naturligtvis alltid en ekonomisk fråga hur omfattande ett givande samarbete kan bli – Liselott Johansson redovisade siffror som pekar på att inköp av vårlök, sättning och skötsel motsvarar cirka en krona per år för varje invånare i Linköping.

Göran Nilsson

Sidor