Nyhet

Lek för demokrati

Publicerad 12 februari 2021

Kan konstnärliga processer vara ett sätt att koppla lek till stadsbyggnad? Det ska Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljö, vara med och undersöka i forskningsprojektet ”Lek för demokrati”, finansierat av Formas. Nu sparkar vi igång! Vad kommer projektet att ge? Alla som deltar berättar i Region Skånes film om sina tankar och förhoppningar.

TITTI OLSSON

Sidor