movium.slu.se

Visionsbild på Framtidens park i Hyllie, Malmö. Illustration: Plot Studios och Nyréns Arkitektkontor.

Nyhet
En samproduktion med UR Samtiden

LÅT STADEN GRÖNSKA – EN FÖRELÄSNINGSSERIE OM URBANA EKOSYSTEMTJÄNSTER

Publicerad 3 november 2020

Genom att låta grönskan ta plats i våra städer bidrar vi till ökad hälsa, livskvalitet och biologisk mångfald. Samtidigt blir den grönskande staden ett viktigt verktyg för att hantera negativa effekter av klimatförändringen så som värmeböljor eller extrema skyfall. Föreläsningsserien i 8 avsnitt sprider kunskap och inspiration om urbana ekosystemtjänster och är en del av Rådet för hållbara städers arbete och arbetet med politiken för gestaltad livsmiljö.

 

Bakgrunden är att Arkdes, Boverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, C/O City, Tankesmedjan Movium vid SLU och Akademien för landskapsarkitektur (SA) planerade en konferens om urbana ekosystemtjänster som skulle tagit plats på ArkDes/Moderna museet i maj. Istället för att skjuta upp eller göra om den till digitalt format fick vi chansen att göra en samproduktion med UR Samtiden som når en betydligt större och bredare publik än vad vi brukar göra.

 

https://urplay.se/serie/219435-ur-samtiden-lat-staden-gronska

 

Gestaltad livsmiljö

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket samt Ordförande i Rådet för hållbara städer

Linda Kummel, enhetschef, ArkDes Think Tank

Linda Tegg, konstnär (AUS), en film om konstverket Infield, ArkDes 2020

 

Trädgården mitt i stan

Madeleine Appelgren, redaktör Informationscentrum för hållbart byggande

Lillemor Vigström, trädgårdsentusiast och eldsjäl

 

Rädda stadens pollinatörer

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

 

Lekotoper

Mimmi Beckman, parkenheten, Örebro kommun

Emma Simonsson, landskapsarkitekt, Urbio

 

Arbeta med naturen i stan

Sara Borgström, docent och lektor i hållbar stadsutveckling, KTH.

Framtidens park

Karin Larsson, stadsplanerare och landskapsarkitekt, Plot Studio.

 

Göteborg – världens bästa stad när det regnar

Jens Thoms Ivarsson, designer och konstnär, Rain Gothenburg, Göteborgs stad

 

Dagvatten och framtiden

Ronnie Nilsson, Landskapsarkitekt, Uppsala kommun

HARALD KLEIN

Sidor