movium.slu.se

Torsten Kellander tillsammans med pedagoger på Djupadalsskolan i Malmö. Foto: Nina Brunndahl Warnolf.

movium.slu.se

Material till Movium Mattelabb. Foto: Nina Brunndahl Warnolf.

Nyhet
Avslutat partnerskapsprojekt

Lära av det offentliga rummet

Publicerad 13 april 2012

Alla lärdomar kommer från möten! Det säger Torsten Kellander, trädgårdsingenjör och utomhuspedagog, som brinner för utomhuspedagogik. Under de senaste åren har han jobbat med Movium Partnerskapsprojektet Det offentliga rummets möjligheter som pedagogisk miljö med koppling till konkreta utomhuspedagogiska metoder. Genom tre praktiska angreppssätt har det offentliga rummets pedagogiska möjligheter undersökts. Projektet har nu avslutats och sammanställts.

 

Varför har du drivit detta projekt?

 

Jag vill fortsätta utveckla kunskapen om hur man kan använda det offentliga rummet, i detta fall främst skolgårdar och skolors utemiljö i undervisningen. Så det handlar om undervisning, men det handlar även om platsen. Jag vill visa att det går att använda en plan yta av asfalt till så mycket. Jag vill locka människor till att våga använda utemiljön som ett pedagogiskt verktyg.

 

Genom att utnyttja det offentliga rummet som lärmiljö och vistelsemiljö för både elever och lärare får de en förståelse för utemiljöns betydelse. De bygger en relation till sin omgivning och berörs av den.

 

Ambitionen är att med utemiljöns hjälp locka fram lust, nyfikenhet och motivation hos elever och lärare, och på så sätt utveckla matematiken. Det är även så Movium Mattelabb, som jag driver, har uppkommit.

 

Projektet har tre angreppssätt: utematte, examensarbeten och stadsodling. Varför just dessa tre?

 

Jag har länge jobbat tillsammans med matematiker på Linnéuniversitetet i Växjö och pedagoger på Torslundaskolan på Öland för att gemensamt titta på hur närmiljön kan användas ännu mer i undervisningen. Fokus har varit möjligheter att använda utemiljön i undervisningen, som ett komplement till undervisning inomhus, och vi har jobbat med just matte som undervisningsämne. Så det samarbetet har fortsatt.

 

Examensarbetena var viktiga för att plocka in yngre människor i samtalet, jag ville få dem att upptäcka att det finns utomhuspedagoger som arbetar i det offentliga rummet, och föra detta vidare. Det är även viktigt för mig att få ta del av unga människors tankar, när vi pratar blir det tre gånger så bra!

 

Odlingen handlar om outnyttjade ytor i städer. Att odla är att ta del av sin omgivning och att förstå den, därför är den ett viktigt redskap som gör att människor blir en del av sin egen närmiljö och kan lära av den.

 

De har alla tre gemensamt att utövaren utgår från sin egen förmåga när den närmar sig det offentliga rummet och att man gör något praktiskt och konkret där.

 

Vad har du kunnat dra för slutsatser av ditt projekt?

 

Att lärdomar kommer från möten! Det är då det händer något nytt. Och såklart att stadens rum går att använda på många olika vis. Det märker vi när vi vistas i dem under vitt skilda omständigheter.

 

Nu när projektet är avslutat kommer jag att fortsätta att utveckla Movium Mattelabb och mina samarbeten kring stadsodling. Även förslag till studenter om ämnen till examensarbete kommer att erbjudas i fortsättningen.

Karin Andersson

Sidor