movium.slu.se

Movium Fakta nr 5 och nr 6 2014, digitala extranummer!

Nyhet

Ladda hem!

Publicerad 15 oktober 2014

Hösten 2014 ger Movium ut två extra faktablad som bara publiceras digitalt, Movium Fakta nr 5 och Movium Fakta nr 6. Båda belyser riktlinjers och normers bety­delse i planeringen av barns utemiljöer. Nu har båda kommit ut. Ladda ner dem här!

Sidor