movium.slu.se

En ganska ny mur, bara några år gammal, som redan börjat röra på sig. Den är till synes bra och stabil, men tittar man lite närmare är enskilda stenar på glid. Kan enkelt åtgärdas nu, om några år är det för sent. Foto: Kurt Johansson.

Nyhet
Hallå där, Kurt Johansson!

Kyrkogårdsmurar i fokus

Publicerad 14 maj 2013

Hallå där Kurt Johansson, adjungerad professor vid SLU i Alnarp, som nyligen medverkade i kursen Vård och hantering av kyrkogårdsmurar. Kursen innehöll föreläsningar om renoveringar, underhåll och nyanläggning av murar, plus en dag i fält. Varför hålls en sådan kurs?

 

– Kyrkogårdsmurar omgärdar de flesta kyrkogårdar. Många är gamla och behöver restaureras, underhållas eller byggas till. För många förvaltningar är problem att restaurera och underhålla murarna, speciellt om de är av oklart ursprung och har blivit lappade och lagade och påbyggda på olika – ibland okända – sätt. Det ingår inte i den regelmässiga verksamheten. Att arbeta med kyrkogårdsmurar är sällan återkommande. Den enskilda förvaltningen behöver stöd och råd om hur de på ett tydligt sätt ska föreskriva korrekta åtgärder som styr entreprenören. Inte minst är detta viktigt då det gäller anbudsförfarande. Upphandlingen är viktig.   

 

 

Vad är viktigast att föra ut om hantering och vård av murar?

• Tänk framåt.

• Undvik kortsiktiga lösningar

• Ta reda på murens konstruktion.

• Ta reda på de ursprungliga förutsättningarna, till exempel grundläggning och dränering.

• Förändringar – det är viktigt! De sker oftast mycket långsamt och smygande. Därför är det viktigt att regelbundet dokumentera med foto.

• Håll reda på vattnet!

• Genomför konsekvent underhållskontroll med olika tidsintervaller då olika saker observeras.

          

Håll reda på vattnet! poängterar du. Vatten verkar vara en bov i dramat.

– Ja, man måste kontrollera vart vattnet som rör sig kring muren tar vägen. Allt vatten som faller på och kring muren måste ledas bort. Marken ska slutta från muren. Man måste kolla så diken och dagvattenbrunnar fungerar. Om marken verkar vattensjuk och vatten blir stående ska man kontrollera dräneringen. Trädrötter söker sig till vatten. Hur var dräneringen tänkt från början? Det är bättre att återskapa dräneringen, att restaurera i ställer för att göra en ny, eftersom det kan oroa muren. Man bör också undersöka om det finns igensatta diken eller stenkistor, och om kringliggande mark har ändrats.

 

Kom det fram något nytt och viktigt under kursen?

 

– Den här kursen var den fjärde vi höll i ämnet och nu var den utvidgad med en dag i fält med praktiska studier. Det kräver att det finns lämpliga studieobjekt och goda förberedelser. Vi finner alltid nya frågeställningar och får nya problem presenterade för oss när vi håller kurser och möter erfarenhet från fältet. Utan denna ständiga kontakt med verkligheten kan man inte bygga upp sitt vetande och hålla kurser. Det finns ofta några deltagare med intressanta specialkunskaper och unika erfarenheter som vi gärna tar till oss.

 

Kommer kursen att hållas igen, eller blir det någon uppföljning?

 

– Det tror jag definitivt.

Titti Olsson

Sidor