movium.slu.se

Installation i Nantes inspirerad av Jules Vernes. Foto: City of Nantes.

Nyhet
Publika parker och trädgårdar 29 mars 2012

Konst och kultivering lockar publik till parker

Publicerad 25 april 2012

I slutet på mars arrangerade Movium och Swedish society of public parks and gardens tillsammans med Helsingborg Stad och Malmö Stad för femte gången konferens för alla som arbetar med att öka attraktionskraften och publiktillströmningen till offentliga parker och trädgårdar. Årets tema var hållbara upplevelser och förutom svenska föreläsare fanns internationella från såväl USA som Europa.

 

Kan man se ett mönster som förenar tankarna hos företrädare från olika länders parker och – kanske minst lika intressant – kan man se några tydliga skillnader som är värda särskild uppmärksamhet?

 

Konferensens föreläsningar berörde framförallt parkbesökarens upplevelser av publika parker. Moderna parker ska locka besökare med en mängd olika intressen från alla samhällsgrupper genom till exempel kultur, sport, odling och utbildning. Genom nyheter och ständiga förändringar ska besökarna återkomma till parken om och om igen.

 

Turister i all ära, men en park ska locka även lokalbefolkningen. Det är ju också lokalt som återbesökspotentialen är som störst. Exempelvis stadsodling är en företeelse som främst vänder sig till en lokal publik och ger denna en möjlighet att vara med och forma de gemensamma parkrummen.

 

Konst och utställningar

 

Konst och tidsbegränsade utställningar är ett angreppssätt som återkommer, i Sverige såväl som utomlands.

 

Under sin föreläsning visade Jacques Soignon, stadsträdgårdsmästare i den franska staden Nantes, ett exempel på konstens självklara roll i den samtida parken, The dance of blue trees – vackert så att det lämnar bestående avtryck på betraktarens näthinna och långt ifrån forna tiders strikta konst i promenadparker. Nantes förvaltar även det tekniska arvet efter Jules Vernes genom hisnande konstprojekt – eller vad sägs om en gigantisk elefant för 30 miljoner Euro?

 

Odling

 

Stadsodling är ett fenomen som verkar ha kommit för att stanna, även i parkerna. Medan den urbana odlingen i Sverige framför allt har en social och miljömedveten aspekt så sticker bakgrunden till odlingarna i New York Botanical Garden ut. Genom parkens placering i den fattiga stadsdelen Bronx har matförsörjning blivit en huvudorsak till odlingen. Todd Forrest, vice president i New York Botanical Garden, berättar om The Fresh Food Movement där mammor kämpar för sina barns hälsa. Det går helt enkelt inte att få tag i färsk frukt och grönsaker utan att resa långt med tunnelbanan, vilket är en orimlig vardag.

 

Det extremt urbana får på så sätt samma problem som vi ser i glesbygden med ohållbart långa avstånd till mataffären. Kanske bli urban glesbygd ett begrepp framöver, när stadens problem tangerar glesbygdens med dålig försörjning och litet utbud?

Fredrik Jergmo

Sidor