movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom

Nyhet

Konferens på regeringens uppdrag

Publicerad 11 juli 2022

SLU Tankesmedjan Movium och Boverket har fått regeringens uppdrag att arrangera en konferens om gröna städer under Sveriges EU-ordförandeskap 2023. Konferensen ska genomföras i Malmö den 14–15 juni och ta utgångspunkt i europeiska måldokument om vackra och hållbara städer.


Läs mer i regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2022/06/uppdrag-att-arrangera-en-konferens-med-temat-den-grona-staden-under-sveriges-ordforandeskap-i-eu-2023/

CAROLINE DAHL

Sidor