movium.slu.se

San Francisco. Foto: Anders Busse Nielsen.

Nyhet

KONFERENS OM VIKTEN AV MÅNGFALD BLAND TRÄD

Publicerad 26 mars 2014

16-18 juni samlas några av världens främsta experter på stadsträd i Alnarp för konferensen Urban Tree Diversity. Det blir två dagar med cirka 50 föreläsare och en tredje dag med exkursioner. Movium bad konferensens koordinator, Johan Östberg, berätta om Urban Tree Diversity.

 

Hej Johan Östberg! Konferensen är den första i sitt slag. Varför behövs den?

 

Med konferensens namn – Urban Tree Diversity – vill vi belysa den stora mångfald av värden som träden har samtidigt som vi vill visa den stora mångfalden av forskning som berör våra stadsträd. Konferensen är därför viktig ur många aspekter, men framförallt för att forskare från olika områden ska mötas och utbyta erfarenheter. Konferensen kommer även bli mycket viktig för alla de praktiker som deltar, vilket ger konferensen ännu en betydelsefull dimension.

 

Varför hålls konferensen i Alnarp?

 

Alnarp är ett självklart nav för denna typ av forskning då vi under de senaste åren har blivit en av de viktigaste aktörerna för forskning kring stadsträd. Alnarp är viktigt också för att vi har ett så bra samarbete med branschen och därigenom kan sprida vår forskning.

 

Varför är en mångfald av träd en av de viktigaste faktorerna för att skapa ett hållbart bestånd?

 

Mångfald är en viktig faktor för alla typer av hållbarhet: Om vi bara har ett synsätt eller använder ett enda material blir vi sårbara. Detta gäller även för urbana träd. Under konferensen behandlas därför inte bara frågan om olika arter, utan även ekosystemtjänster, kulturella och sociala aspekter som rör träd, och skötselaspekter och gestaltning. Urban Tree Diversity är alltså en konferens som handlar om mångfald genom att visa på mångfald!

 

Vilka föreläsare vill du tipsa om?

 

Nina-Marie Lister från Toronto i Kanada. Hon kommer tala om hur vi kan arbeta med träd och grönytor i våra städer som en del av infrastrukturen. Detta är en mycket aktuell fråga eftersom många städer arbetar just med hur den gröna infrastrukturen kan integreras bättre. Nina-Marie Lister har författat mer än 30 publikationer och hennes arbete har vunnit stora priser. Hon inleder dag två, som har ett stort fokus på just planeringsprocesser och hur de kan öka mångfalden i våra städer.

 

Matthew Wells avslutar konferensens andra dag. Matthew Wells har arbetat i London och New York och är nu en av de trädansvariga för Santa Monica i Los Angeles. Under sina år i New York revolutionerade han deras arbete med trädfrågor genom att bland annat möjliggöra digitala uppdateringar i realtid samtidigt som han gjorde stora reformer när det gäller beskärning. Han kan genom sin stora erfarenhet dra viktiga slutsatser som handlar just om mångfalden i trädfrågor, sett både ur ett skötselperspektiv och ur ett kulturellt perspektiv, och hur de båda perspektiven skiljer sig från varandra på olika håll i världen. Jag har svårt att tänka mig en bättre avslutning på konferensen!

 

Konferensen anordnas av SLU i samarbete med International Society of Arboriculture (ISA) och Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised Societies (CARe-FOR-US).

 

Läs mer och anmäl dig här. 

Karin Andersson

Sidor