Nyhet

Klart med statsbidrag för skolgårdsförbättringar!

Publicerad 13 maj 2016

 

Regeringen anslår 500 Mkr till skolgårdsupprustning. Från och med 1 juni kan huvudman för skola, förskola och fritidshem söka bidrag via boverket.se. Ansökningsblankett för ansökan om bidrag för upprustning av utemiljöer kommer att finnas tillgänglig på Boverkets webbplats. Sökanden måste bifoga handling som visar hur barn och unga varit delaktiga när förslaget togs fram för att komma ifråga för bidrag. Sökanden måste också redovisa vilken pedagogisk nytta utemiljöförbättringen förväntas leda till.

 

Tankesmedjan Movium rekommenderar alla sökande att utgå ifrån kvalitetskraven i Boverkets allmänna råd 2015:1 FRI och de rekommendationer som finns i den nationella vägledningen Gör plats för barn och unga!

 

Bidrag lämnas med högst 50 procent av beräknade totalkostnader, men inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 50 000 kr.

 

Läs mer på Boverkets hemsida!

PETTER ÅKERBLOM

Sidor