movium.slu.se

Foto: Petter Åkerblom

Nyhet

Klara, färdiga, gå! för statsbidrag till skolgårdsförbättringar

Publicerad 1 juni 2016

 

 

Från och med den 1 juni kan landets kommuner ansöka om statsbidrag för utemiljöförbättringar i skola och förskola. Boverkets anvisningar är klara och förordningen har vunnit laga kraft. Bidrag fördelas så länge pengarna räcker.

 

Vid utformning av skolgårdar och förskolegårdar är det viktigt att veta vem utemiljön är till för och vilka krav verksamheten ställer på den.  För att få bidrag måste sökanden både bifoga ritningar på föreslagna åtgärder och motivera den pedagogiska nyttan med satsningen. Boverket ställer dessutom krav på man beskriver på vilket sätt barn och unga involverats i förarbetet bakom ansökan. När barn och unga involveras i utformningen och ombyggnaden av utemiljön skapas delaktighet och engagemang. Barn och unga är experter på sin egen utemiljö och kan, utifrån sin ålder, på olika sätt visa och förmedla sina upplevelser av gårdsmiljön. Därför bör de tillfrågas i ärenden som rör skolans, förskolans och fritidshemmens utemiljö.

 

Läs mer på Boverkets webbplats!

PETTER ÅKERBLOM

Sidor