movium.slu.se

Malte Sahlgren, FSK (t.v.) och Staffan Lundstedt, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (t.h.) tillsammans med årets vinnare Mats Svensson, Kyrkogårdschef i Karlstad. Foto: Bo Silfverberg.

movium.slu.se

Ruds skogskyrkogård i Karlstad. Foto: Angela Sandell.

movium.slu.se

Ruds skogskyrkogård i Karlstad. Foto: Angela Sandell.

movium.slu.se

Ruds skogskyrkogård i Karlstad, ritad av Sigurd Lewerentz. Foto: Angela Sandell.

Nyhet

Karlstad årets kyrkogårdsförvaltning 2012

Publicerad 6 september 2012

Årets kyrkogårdsförvaltning 2012 är Kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad. Priset delades ut onsdagen den 5 september på kyrkogårdskongressen i Visby.

 

– Karlstad är en mycket värdig vinnare, enligt Angela Sandell, Moviums representant i juryn. Men konkurrensen var hård!

 

Karlstad får priset bland annat för sitt miljöarbete som både började tidigt och som är omfattande. Och nytänkade, menar Angela Sandell.

 

– På Ruds skogskyrkogård erbjuds församlingsborna en urna i trä från björkar som fälls på platsen. Den tanken är väldigt fin. Björkarna lämnar inte kyrkogården utan stannar kvar som en del i kretsloppet. På Västra och Östra kyrkogården tar man inte bort gamla gravstenar. Istället står de kvar och slipas och omgraveras på plats, så inga transporter behövs när de upplåts till nya gravrättsinnehavare.

 

Juryn består av representanter från förutom Movium, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Deras motivering lyder:

 

”Kyrkogårdsförvaltningen inom Karlstads kyrkliga samfällighet har utsetts till Årets kyrkogårdsförvaltning 2012.

 

Karlstads kyrkogårdsförvaltning har en tydlig och rationell organisation där korta beslutsvägar möjliggör delaktighet, ansvarstagande och en effektiv förvaltning.

 

Skogskyrkogården andas kvalitet och uppvisar en stor kompetens gällande behandling och förnyelse av växtmaterialet. Det skapar en harmonisk miljö och ger en stark naturupplevelse. De tankar och den gestaltning som härrör från kyrkogårdens världsberömda arkitekt, Sigurd Lewerentz, har således förvaltas mycket väl.

 

Kyrkogårdarna i övrigt håller genomgående en mycket god standard. De erbjuder välutvecklade alternativ för gravsättning. Ambitionsnivån för bevarande av kyrkogårdarnas kulturarv är hög.

 

Karlstads kyrkogårdsförvaltning är en pionjär bland landets kyrkogårdsförvaltningar när det gäller miljöarbete och var tidig med att styra miljöinsatserna målmedvetet med program för miljödiplomering.

 

Förvaltningen erbjuder en välutvecklad och generös kundservice med ett genomarbetat informationsmaterial i övrigt.”

Sidor