movium.slu.se

Kollage över tre finalistbidragen i årets studenttävling.

movium.slu.se

Det är alltid nu.

movium.slu.se

Andrum för kontemplation.

movium.slu.se

Ljuslunden – det gröna rummet för reflektion, lugn och ro.

movium.slu.se

Hedersomnämnande bidrag: Örtträdgården – historia som ger liv.

Nyhet

Juryns motivering till studentdesigntävlingen 2019!

Publicerad 3 maj 2019

Juryn beslutar att nominera följande förslag:

Det är alltid nuAndrum för kontemplation och Ljuslunden – det gröna rummet för reflektion, lugn och ro som på ett progressivt sätt har tagit sig an tävlingsuppgiften ”Hur kan kyrkogårdens överblivna ytor få nytt liv?”.

 

Därutöver vill juryn framföra ett hedersomnämnande till Örtträdgården – historia som ger liv som på ett enkelt sätt skapar fin symbolik när lämnade gravplatser blir till ett levande kulturarv.

Det är alltid nu

En sittplats i klassisk form (hexagonalt prisma) men i modernt utförande, som fungerar i olika typer av kyrkogårdsmiljöer. Förslaget är praktiskt genomförbart då den moderna formen och tanken bakom den kan bidra till ett samspel med den traditionella kyrkogården där  huvudstrukturen ändå kan bevaras. 

 

Ett innovativt förslag med fokus på en av tävlingens kärnfrågor – samvaro på kyrkogården. Designen kan binda samman platser, och rummen kan bidra till sinnesnärvaro, samling och dialog, och kan även uppmuntra barn till lek. Form, färg och citat är intresseväckande komponenter som inspirerar till tankar och kan leda till samtal.

 

En vacker och väl bearbetad presentation. Det finns dock överlag brister i växtvalet, men därmed även en utvecklingspotential ival av växter för olika miljöer, zoner och årstider. Genom val av basväxter och formgivning av sittblocken kan man skapa många olika former och uttryck. Förslaget har ett temamässigt sammanbindande konst- och formelement som fungerar bra på tomma platser på kyrkogårdar och begravningsplatser. 

Andrum för kontemplation  

Ett spännande förslag som kan skapa samvaro med sitt öppna och meditativa inslag, vilket tillför ytterligare värde och funktion till begravningsplatsen. Utformningen understödjer vandring och rörelse för att söka/upptäcka olika rum och stämningar. Här finns rum omgivna av växter med intressanta träd som skapar ett utmärkt grönt tak. 

 

Bågformade sittbänkar öppnar för samvaro och möten. Val av färger och växter bidrar till att mötesplatsen blir mer kontemplativ än uppmuntrar till samtal.

 

Designen är applicerbar på olika kyrkogårdar och begravningsplatser som ett park-i-park-koncept och kan anpassas till plats, form, hårda material och växtmaterial. 

 

Ljuslunden – det gröna rummet för reflektion, lugn och ro

Förslaget imponerar på juryn genom att vara innovativt och stilsäkert. Juryn tycker dock att förslaget passar bättre till askgravlund än minneslund.

 

Designen greppar både helhet och principer för hur t.ex. en askgravlund kan utformas. Ett nytänkande sätt för hur man kan bevara spår av bortgångna människor som saknar grav, i form av att deras namn graveras in på klossar. I förslaget finns även en tanke om biologisk mångfald, och en meditativ atmosfär som förstärks med hjälp av växter och olika ljuspelare.

 

Ljuslunden består av stammar, naturlika planteringar och sittplatser men förslaget skulle tydligare kunnat skapa en plats för vandring, vistelse, lek och samvaro.

 

Sammantaget är det ett estetiskt förslag som kan vara genomförbart i hela landet och passar både på plana och sluttande kyrkogårdar. 

 

 

Fakta om tävlingen

Tävlingen arrangerades av Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbundet, i samarbete med SLU. Tävlingen vände sig till studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör samt trädgårdsingenjör-design. Juryn som fattade det slutgiltiga beslutet kring nominerade förslag bestod av Pia Hellström, Södra Sandby församling, Harald Klein, Tankesmedjan Movium, Mona Wembling, Landskapsarkitekt, Monica Sandberg, Landskapsgruppen AB, samt Ronny Holm, SKKF.

Sidor