movium.slu.se

Rådgivardagen gav många tillfällen till nätverkande och diskussioner. Foto: Fredrik Jergmo.

movium.slu.se

Stefan Mattson, Halmstads Fastighets AB, delar med sig av sina praktiska erfarenheter. Foto: Fredrik Jergmo.

Nyhet
Rådgivardag i Stockholm 6 mars

Jordar och växtbäddar i utemiljö

Publicerad 8 mars 2013

Livslängden på nyplanterade träd i urbana miljöer är kort. En av anledningarna till det är dåliga markförhållanden. Teknik finns men kunskapen om den är inte tillräckligt spridd.

 

Den 6 mars arrangerade Movium en rådgivardag med temat jord och växtbäddar i utemiljö. I ett fullsatt Piperska Muren på Kungsholmen i Stockholm belystes jordar och växtbäddar ur ett antal olika perspektiv.

 

Det är en stor utmaning att utveckla metoder för att vi överhuvudtaget ska få se stora, vackra träd i våra städer i framtiden. Livslängden på planterade stadsträd från 1950-talet och framåt är kort och träden får aldrig chansen att utvecklas till stora, vackra träd som under början av 1900-talet. Men rådgivardagens föreläsare visade att det finns hopp.

    

Stockholm långt fram

 

Stockholms stad ligger långt fram i utvecklingen av växtbäddar med skelettjordar för urbana miljöer. Björn Embrén på Trafikkontoret har tillsammans med bland annat Moviumrådgivaren Örjan Stål gjort ett antal lyckade planteringar med god tillväxt på träden.

 

Spännande lösningar med växtjordar bestående av 50 % krossat träkol är ett av de nya försöken som har gett mycket fina resultat. Björn Embrén tryckte också på vikten av luftbrunnar för koldioxid- och syreutbyte i växtbäddarna.

 

Stockholms stad kommer att sammanställa de nya erfarenheterna i en uppdaterad version av sin handbok Växtbäddar i Stockholm Stad, som de räknar med att publicera till hösten.

 

Titta på träden

 

Moviumrådgivaren Tom Ericsson gjorde en uppskattad föreläsning där han jämförde växter med människor. Precis som vi har träden inkomster och utgifter. Brist på inkomster, framför allt i form av kväve och vatten, resulterar i lägre utgifter i form av socker, vilket begränsar trädens utveckling.

 

– Vi måste förstå växterna bättre, hävdar Tom Ericsson.

 

Idag är vattenbrist det största problemet, men i framtiden kan kvävebristen bli större genom minskat nedfall.

 

– Titta på bladen! är Tom Ericssons tips för att diagnostisera träd med inkomstbrist. Små ljusgröna blad betyder sannolikt kvävebrist medan små men friskt gröna blad tyder på vattenbrist.

 

Movium arrangerar två rådgivardagar om året. Nästa rådgivardag är i oktober i Uppsala. För mer information håll utkik på Movium Utbildning eller kontakta Göran Nilsson och Fredrik Jergmo

Fredrik Jergmo

Sidor