movium.slu.se

Slottstadens skola, Malmö. Foto: Titti Olsson

movium.slu.se

Slottstadens skola, Malmö. Foto: Petter Åkerblom

Nyhet

Internationell skolgårdskonferens hålls i Lund 2016

Publicerad 30 september 2014

Den 12-14 september 2016 står Sverige via Movium och Lunds kommun värd för den globala skolgårdsorganisationen International Schoolgrounds Alliance`s, ISGA:s, femte konferens. Arkitekter, landskapsarkitekter, planerare, skolledare och pedagoger från hela världen kommer att gästa konferensen, som har tema hälsa och lärande.

 

Landskapsarkitekt Petter Åkerblom, koordinator på Movium för frågor som rör barns urbana utemiljöer, förbereder just nu Sveriges värdskap tillsammans med Anders Wånge Kjellsson, föreståndare på Naturskolan i Lund. Lund är den svenska kommun som arbetat längst – närmare 25 år – med skolgårdsutveckling och har ett nätverk som omfattar kommunens samtliga skolor.

 

Petter Åkerblom och Anders Wånge Kjellsson deltog som nordiska representanter i ISGA:s andra konferens i San Fransisco, som hölls 2011. Initiativtagare till den konferensen var Sharon Danks från Berkeley, Kalifornien. Hon har också – tillsammans med främst Mary Jackson, Storbritannien, och Cam Collier, Kanada – tagit initiativet till bildandet av den globala skolgårdsorganisationen ISGA. ISGA organiserar såväl arkitekter, landskapsarkitekter och planerare som skolledare och pedagoger. Förutom Sverige är flera delstater i USA liksom Kanada, Storbritannien, Tyskland, Japan och Australien med i organisationen. Kontakter finns idag även i Pakistan, Nigeria och Indonesien. Nästa år, 2015, arrangeras den fjärde ISGA- konferensen på Bali och 2017 har turen kommit till Berlin.

Konferensen i Lund 2016 har temat hälsa och lärande, och kommer förutom sina föreläsningar med framstående key note speakers och studiebesök även att innehålla ett specialsytt program för planerare, arkitekter, landskapsarkitekter och förvaltare i privat och offentlig sektor. Ett av konferensens huvudspår är råd och riktlinjer för planering, utformning och förvaltning av skolgårdar och förskolegårdar, berättar Petter Åkerblom.

 

– Vi kommer att presentera olika nationella styrdokument, både svenska och internationella. Via seminarier, workshoppar och studiebesök kan deltagarna ta del av hur detaljplaner kan anpassas till barns utvecklingsvillkor, och vilka principer som bör gälla för utformning av utemiljöer för barn och unga.

 

Konferensdeltagarna kommer också att kunna ta del av hur kommunala fastighetsorganisationer kan arbeta för att främja barns utveckling och en ändamålsenlig verksamhet i skola och förskola.

Hälsa och lärande är centrala begrepp i samhällsdebatten idag. Faran med alltför mycket stillasittande i kombination med dålig kost är inte bara ett växande problem i Sverige utan är ett folkhälsoproblem i hela världen där västerländska levnadsvanor gör sitt intåg. ISGA anser att barn blir friskare och lär sig mer om skolgårdarna utvecklas och utnyttjas bättre.

 

– Det går att koppla folkhälsoproblemen till de sjunkande resultaten i den svenska skolan. Men frågan är varför Sverige släpar efter i Pisaundersökningen? Alldeles för få gör kopplingen att barnen – precis som skolan påbjuder – sitter stilla i skolan. Men det är ju precis tvärtom: Barn kan och ska inte sitta stilla i sina bänkar! Vi kan lyfta de här frågorna genom att utveckla utomhusmiljön så att den stimulerar lek, social interaktion och fysisk aktivitet, säger Anders Wånge Kjellsson.

ISGA har tagit fram ett manifest om vad skolgårdar ska vara, The Westerbeke Declaration on School Grounds (greenschoolyards.org). Delstatsregeringen i Kalifornien har nu antagit en policy som bygger på manifestet.

 

Att få ett sådant genomslag även i andra länder, delstater, regioner och kommuner genom att lyfta tankarna i manifestet är det yttersta målet med arbetet i ISGA.

Titti Olsson

Sidor