movium.slu.se

Nyhet

Inbjudan till Svenska Trädföreningens Träddag

Publicerad 25 oktober 2013

Hallå där Henrik Sjöman, landskapsingenjör och Moviumrådgivare. Du ska moderera Svenska Trädföreningens Träddag, den 20 november. Har Träddagen något speciellt tema i år?

I år är temat ”träden och forskningen”. Framför allt om stadsträd och forskningen i Alnarp men även med fokus på vad som händer inom forskningen hos våra kollegor i Danmark och Norge.

 

Kan du ge några exempel på föreläsare och vad de kommer att prata om?

Ja, för att nämna några så kommer Johan Östberg att prata om nya skadegörare, till exempel Asiatiska långhorningar, och vilka hot de innebär. Johanna Deak Sjöman pratar om träd och ekosystemtjänster utifrån ett klimatplaneringsperspektiv. Arne Saebö från Bioforsk Norge presenterar forskning kring trädval ur ett nordiskt klimatperspektiv.

 

Det finns ju dessutom tre workshops den 21 november. Vad handlar de om?

Jag och mina kollegor presenterar Landskapslaboratoriet i Alnarp, en av världens främsta fullskaliga försöksarenor, där vi demonstrerar ett flertal pågående projekt kring träd och hur de kan användas. I workshop nummer två kan man fördjupa sig i Phytophthora-angreppen på bokarna i Pildammsparken i Malmö tillsammans med forskare från Alnarp och representanter från Malmö stad. Workshop nummer tre är en klätterworkshop tillsammans med Skånes Klätterklubb, där de senaste uppstigningsmetoderna visas.

 

Om man bara har tid att gå en av dagarna, vilken ska man då välja?

Den första dagen, seminariedagen, ger inblick och introduktion med möjligheter för deltagarna att träffa och diskutera med nordiska trädforskare. Då kan man få reda på hur och var man får mer information samtidigt som forskarna kan knyta kontakter med utemiljöbranschen. Workshoparna kan man se som en fördjupning av pågående forskning. Har man möjlighet ska man naturligtvis passa på att gå båda dagarna!

 

Läs mer och anmäl dig till Svenska Trädföreningens Träddag, den 20 november här. >>

Fredrik Jergmo

Sidor