movium.slu.se

Åbyparken, Haninge. Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet

Hur skapar man lugna platser i täta städer?

Publicerad 22 september 2015

Städerna växer, ljud och buller ökar och efterfrågan på stadsakustik som nytt kompetens- och kunskapsfält växer. Movium medverkar i det Vinnova-stödda projektet – Stadens hållbara ljudrum – som vid projektstarten inleddes med en ljudpromenad i centrala Malmö och avslutades med en workshop på Östra kyrkogården. I projektgruppen medverkar representanter från universitet, myndigheter, branschorganisationer, kommuner, kyrkogårdar och producenter. Målet med projektet är att genom en medveten ljudgestaltning skapa ett hållbart ljudlandskap som främjar hälsa och sociala aspekter genom en kombination av ljuddämpning och ljudalstring i staden.


Fredrik Jergmo

Sidor