movium.slu.se

Johan Östberg, till höger, tillsammans med kursdeltagare. Foto: Göran Nilsson.

Nyhet
Movium på turné: Inventera stadsträden på rätt sätt

Hur går inventeringen, Johan?

Publicerad 19 oktober 2012

Johan Östberg, i våras lanserades Standard för trädinventering i urban miljö, som du tillsammans med andra SLU-forskare tagit fram. Nu har du varit på turné tillsammans med Movium i Umeå, Stockholm och Malmö och demonstrerat standarden. Hur har den input du fått till standarden från kursdeltagarna varit?

 

– Riklig. Och det är roligt att se att många är på gång med inventeringar nu och använder vår inventeringsstandard som en bas. Den input vi får kommer vi att använda till att utveckla standarden och planen är att om ett år komma med en ny version. Vi kommer inte att ändra i de befintliga parametrarna, istället kommer vi att göra tillägg och ändra otydligheter.

 

Det blev ibland stora skillnader i inventeringsprotokollen under övningarna på kursturnén. Varför och hur kan man minska dem?

 

– Det beror på att vi har olika erfarenheter och olika bakgrund. Och olika syfte med inventeringen. Det var stora skillnader för alla parametrar, men det syntes tydligast för vitalitet och bevarandevärde. Dessa parametrar kräver mycket bedömning och där kan inventeringens syfte spela roll, speciellt för bevarandevärdet. Så att tydligt beskriva varför man utför en inventering är viktigt för att kunna tolka dess resultat.

 

Vilka är de fem viktigaste punkterna att ta med sig när det gäller att använda standarden?

 

– Tänk alltid på syftet innan en inventering inleds.

– Välj parametrar och antal parametrar med omsorg.

– Se inventeringsstandarden som ett ramverk, inte som något färdigt.

– Säkerställ kvalitén genom provinventeringar och regelbundna avstämningar.

– Och använd inventeringen i det dagliga arbetet!

 

Standarden är gratis att ladda ner om man anger vem man är och vad man tänker använda den till. Vilka har laddat ner den?

 

– Det är större spridning än vad vi väntat oss. Som vi trodde är det mycket kommuner, bostadsföretag och kyrkogårdsförvaltningar men även en hel del mindre enskilda firmor och länsstyrelser. Det är ju jätteroligt och ger ett brett underlag till framtida sammanställningar som tydligt visar hur träd egentligen mår i svenska städer. Vilket är viktigt att kunna visa för politiker och beslutsfattare. 

 

Johan Östberg är doktorand på SLU i Alnarp. Han är även medförfattare till Movium Fakta nr 4 2012 – Trädinventeringar i stadsmiljö

Karin Andersson

Sidor