movium.slu.se

Kajsa Vildängen. Foto: Tommy Durath.

Nyhet
Stipendium till Ulla Molins minne

Hon är Ulla Molin-stipendiat 2020

Publicerad 31 mars 2020

– Jag skulle nog vilja betrakta mig som en typisk entreprenör med trädgården som redskap. En trädgårdsmästare som dras till obrukad mark och faser där det kan ske en utveckling. Det är det som jag går i gång på. Förvaltningsfaserna finns det andra som är bättre på. 

Så säger Kajsa Vildängen när vi samspråkat en stund kring hennes karriärvägar. Vårt möte är föranlett av att Kajsa blivit utsedd till mottagare av 2020 års Stipendium till Ulla Molins minne. Bakom stipendiet står park- och trädgårdsnätverket Swedish Gardens, Tankesmedjan Movium vid SLU och Höganäs kommun – den legendariska trädgårdsarkitekten och journalisten Ulla Molins hemkommun från mitten av 1960-talet fram till sin död 1997. 

 

Och jag kan bara hålla med Kajsa – vilket intryck hon vid 41 års ålder redan hunnit göra i ”trädgårds-Sverige” – hennes cv är långt med bland annat egna företag, skapandet av trädgårdar kring Astrid Lindgrens barndomshem och utveckling av Norrvikens trädgårdar. 

 

Nytt hem i Blekinge

 

Vi träffas på en plats som är relativt ny i livet för Kajsa och som ligger henne varmt om hjärtat. Här planterar hon fruktträd som hon vill åldras tillsammans med. Platsen är en liten gård i Blekinge som ska bli det gemensamma hemmet för Kajsa och hennes kärlek Anders. 

 

Gården har ett idylliskt läge i Norra Älmta med utsikt över Älmtasjön, ett par mil norr om Karlshamn, nära gränsen till Kronobergs län. Gården köptes för många år sedan av Anders föräldrar och de utökade fastighetens areal genom att köpa in skogsmark. Nu har Kajsa och Anders styckat av och friköpt själva gårdsbebyggelsen från skogsgården för att skapa ett året runt-boende för sig själva och sina respektive två barn. Kajsa har sitt nuvarande boende i Berg, cirka tre mil norr om Växjö, och Anders i Mellbystrand i Halland.

 

Kajsa Vildängen framför sjöstugan vid Älmtasjöns strand. Foto: Göran Nilsson.

 

Gårdens stora bostadshus från förra sekelskiftet i gulmålat trä håller på att renoveras och moderniseras, liksom ytterligare ett mindre bostadshus strax intill. Färdigrenoverad och klar är däremot sjöstugan, som ligger alldeles vid vattenbrynet vid Älmtasjöns strand. Den lilla stugan, som fått alla bekvämligheter inklusive bastu och badtunna, används flitigt av familjen men erbjuds också för uthyrning via Airbnb. 

 

Det är en för detta år i södra Sverige typisk dag i februari när vi har vårt möte, det vill säga snålblåst, ett par plusgrader och ett isande duggregn. Det känns därför härligt att sätta sig vid en värmande kamin i sjöstugan och bli serverad nybryggt förmiddagskaffe under samtalet med Kajsa. Och dessutom med trevligt sällskap av taxen Holger!

 

Trädgårdsintresse ger yrkesinriktning

 

Kajsa Vildängen börjar berätta om sitt leverne, så låt oss ta det från början. Hon är uppväxt på landet utanför Moheda, ett par mil nordväst om Växjö. Pappa är snickare och mamma revisor.

 

– Det är en väldigt bra kombination när man håller på med gårdsrenovering och egenföretagande, säger Kajsa med ett skratt.

 

Barndomshemmet hade en stor trädgård där fokus låg på att odla det som serverades på tallriken. Kanske var det redan där som intresset för trädgård fick sin början. Fast mest var det nog i farmors trädgård, där tusenskönorna fick blomma i gräsmattan och bina surrade.

 

När Kajsa går i sjunde klass bestämmer hon sig för att göra prao på Växjö Plantskola. Hon trivs väldigt bra med ägarna och arbetet och börjar lite senare också jobba extra på plantskolan under helger.

 

Efter högstadiet blir det flytt till naturbruksgymnasiet Önnestad utanför Kristianstad för att gå treårig utbildning med trädgårdsinriktning. Kajsa håller kontakten med Växjö Plantskola och börjar jobba där efter gymnasiet. Och efter bara något halvår får hon frågan om hon vill köpa verksamheten. Ung och orädd så svarar hon ja på frågan och vid 19 års ålder så startar hon sitt första aktiebolag och etablerar sin nya rörelse. 

 

Kajsa flikar in en liten passus som visar på hennes entreprenörskap: under gymnasietiden tar hon kontakt med trädgårdsprofilen Lars Krantz. Hans sätt att se på trädgård har påverkat Kajsa och det vill hon låta flera ta del av. Så hon tar sina sparpengar och hyr stora salen i Växjö konserthus. Det blir succé med 500 personer i publiken. Mötet med Lars Krantz får stor betydelse för Kajsa och i perioder så har han funnits med i bilden som en viktig mentor i hennes liv.

 

Kajsa Vildängen driver Växjö Plantskola i tre år och det är mycket arbete med odlingar och försäljning till både parti- och privatkunder. Verksamheten utvecklas snabbt och omsättningen ökar rejält. Men då Plantagen planerar att etablera sig i Växjö, i kombination med att Kajsa just blivit mamma, så ser hon sin chans att forma något nytt i livet. Plantskolan har sin fasta struktur och form och det är mycket där som hon skulle vilja göra om. Men att skapa något nytt från början är ju så mycket roligare ...   

 

Kajsa har ett nytt uppslag som pockar på uppmärksamhet. Hon tar därför kontakt och säljer inkråmet i verksamheten till Plantagen och får senare möjlighet att sälja plantskolans mark till kommunen för bostadsbyggande. Det är affärer med förtjänst som öppnar upp för nya möjligheter. 

 

Trädgårdsbutik på landet

 

Det nya uppslaget handlar om att etablera ett besöksmål i närheten av Kajsas barndomshem i Moheda.

 

– Jag har alltid tyckt om att skapa från start. I det här fallet så ville jag skapa en plats med mer inspiration och en annan känsla än vad plantskolan hade. Jag hade passerat ett välbesökt lantcafé i den lilla byn Öhr på vägen till jobbet, och då ofta reflekterat över att deras parkering var full i perioder då plantskolans var tom. Jag såg framför mig synergieffekter mellan café- och trädgårdsverksamhet och tog kontakt med caféets ägare och grannar för att undersöka möjligheterna att etablera ett nytt företag där. 

 

Interiör från Klockaregårdens trädgårdsbutik. Foto: Privat.

 

Vi är nu framme vid 2004 och Kajsa får möjlighet att arrendera en markbit, ett slyområde som hon betecknar det, med tillhörande lada i närheten av det välbesökta lantcaféet. Med idogt arbete bygger hon här upp Klockaregårdens trädgårdsbutik, som hon sedan driver under sex år. Företaget har inriktning på inspiration och kunskap och många av kunderna från Växjö Plantskola hittar genast dit. Och även flera andra besökare – 2008 får Kajsa pris som Årets nyföretagare i Kronoberg för verksamheten. 

 

Men efter att antal år på Klockaregårdens trädgårdsbutik så är det ett tankefrö som slagit en tydlig rot i henne och som får allt större fokus. Det är en projektidé om ett nytt besöksmål i regionen, där trädgård och kultur kan utvecklas med skog och sjö som bärande element. Växjö kommun är mycket positiva till projektet och planerna tar fart. Kajsa väljer då att anställa Kerstin Bohlin som vd med ansvar för den dagliga verksamheten. 2010 säljer Kajsa Klockaregårdens trädgårdsbutik till Kerstin och hon driver den vidare än idag.  

 

Gunnar Martinsson blir mentor 

 

Under denna tid skapar Kajsa Vildängen en relation med en ny inspiratör, vid sidan av Lars Krantz, som påverkat hennes trädgårdsliv mycket och som haft en stor roll i hennes i ”trädgårdsfortbildning” – den i många länder i Europa högt aktade landskapsarkitekten Gunnar Martinsson, utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och sedermera bland annat under nästan 30 år verksam som professor vid universitet i Karlsruhe i Tyskland. Han och hans hustru var under många år sommarboende på Ven. Efter Tysklandstiden blev de fast boende på ön i Öresund och skapade vid sin villa, med kraftigt lutande tomt på Kyrkbacken, en omtalad trädgård. 

 

– Det börjar med att jag ringer upp Gunnar Martinsson och frågar om jag får komma och titta på trädgården på Ven, berättar Kajsa. Han svarar ja och redan första gången vi ses så blir det en långsittning – sju timmar sitter vi och samtalar i hans trädgård. Gunnar var sedan fram till sin död 2012 en inspirerande mentor i mina verksamheter. 

 

Vision blir ej förverkligad

 

Tankefröet som slagit rot i Kajsa är projektet Drömmarnas trädgård, som hon initierar 2007. Växjö har utsetts till Europas grönaste stad och Kajsa har en vision om att skapa en ny offentlig park, där trädgård, kultur och gastronomi ska samverka i besökarens upplevelse. Hon har sett ut en ”jungfrulig”, privatägd markbit vid Helgasjöns norra strand, i närheten av Öhr, som plats för den nya parken. Markägaren är positiv och Kajsa lyckas skapa ett stort engagemang för projektet bland Växjö kommuns politiker, som delar hennes vision att staden kan bli en destination för trädgårdsturism. Kommunen ser till att en detaljplan för platsen upprättas och tillsammans ansöker man om bidrag från EU:s landsbygdsprogram om en förstudie, som beviljas. Det bildas en ideell förening som driver projektet, denna får efter ett tag 300 medlemmar.

 

Lars Krantz tackar ja till en plats i föreningens styrelse, han kommer in med värdefull erfarenhet efter att ha varit med och byggt upp Wij Trädgårdar i Ockelbo. Som formgivningsrådgivare till projektet anlitas bland andra Gunnar Martinsson och arkitekten Thomas Sandell. Två andra betydelsefulla personer som engagerar sig med stor kraft i projektet är dåvarande landshövdingen Kristina Alsér och bankmannen Göran Theodorsson – mer om dessa senare.

 

Drömmarnas trädgård får stort stöd i regionen och mycket talar för att platsen kan utvecklas till ett fantastiskt besöksmål. Men idén och visionen når inte hela vägen till fullbordan. Byråkratiska processer och överklagande från en enskild medborgare sätter käppar i hjulen och Kajsa tvingas efter en tid konstatera att projektet inte kommer att kunna genomföras. 

 

– Det var ju så klart tråkigt men så här i efterhand så var det en av de mest lärorika processerna i mitt liv, säger Kajsa. Jag ser på den tiden då projektets tankar och visioner stöttes och blöttes som en fantastisk skola. 

 

Och när en dörr stängs öppnas ofta en annan. 

 

Vimmerby nästa anhalt

 

På Astrid Lindgrens Näs, författarens barndomshem i Vimmerby, finns en önskan om att skapa trädgårdsupplevelser men man vet inte riktigt i vilken ände man ska börja. Kristina Alsér är styrelseordförande i Astrid Lindgrens Näs AB, ett bolag ägt av Vimmerby kommun, som bildats vid 100-årsminnet av författarens födelse 2007. Bolaget har fått EU-medel för en förstudie i att utveckla trädgården vid Näs, som ett led i att få den slumrande platsen omvandlad till ett attraktivt besöksmål. I samband med ett styrelsemöte på residenset bjuds Kajsa in för att berätta om sina erfarenheter kring Drömmarnas trädgård. Kontakten är skapad och 2012 anställs Kajsa som projektchef på Näs, med ansvar att driva förstudien med målet att nå fram till en färdig trädgård. 

 

– När jag kommer till Näs utgörs den så kallade trädgården mest av sly och gräsmattor med asfaltsgångar, med fri utsikt mot omgivande bostadskvarter med inte så vackra miljonprogramsbostadshus och tegelvillor, berättar Kajsa. Det var en kort tid tillgänglig för förstudien och utan mina erfarenheter och kontakter från Drömmarnas trädgård så hade denna varit oerhört svårt att genomföra. Men vi klarade av det! 

 

En konstnärlig installation i trädgården på Astrid Lindgrens Näs. Foto: Privat.

 

Projektet vid Näs beviljas EU-anslag och kommunen och medborgarna är positiva till satsningen att skapa trädgårdsrum och konstnärliga installationer med teman från Astrid Lindgrens författarskap och idévärld. Och Kajsa blir drivande i att genomföra visionen om en ny, innovativ och levande besöksträdgård i samverkan med övriga medarbetare på Näs. Som trädgårdsmästare och konstnärlig ledare anställs Karin Eliasson.

 

Även här får Kajsa med sig Lars Krantz, Thomas Sandell och Göran Theodorsson som rådgivare, dessutom anlitas Stefan Lagerqvist, före detta stadsträdgårdsmästare i Sävsjö, numera konsult, omtalad bland annat för sina växtkompositioner med perenner. En annan person, som med sin erfarenhet inom turismbranschen kommer in i bilden, är Maria Sidén, dåvarande vd på Tjolöholms slott, Sveriges kanske främsta Arts and Crafts-anläggning. En parentes: Maria är sedan sommaren 2019 ordförande i styrgruppen i Swedish Gardens och i stipendiekommittén.

 

Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs utvecklas i tre etapper fram till 2016. Redan 2014 får anläggningen Tillväxtverkets utmärkelse Stora turismpriset för sin trädgårdssatsning och samma år uppmärksammas man på mässan Nordiska Trädgårdar för en prisvinnande idéträdgård.

 

Under denna period i livet har Kajsa genomgått en skilsmässa och träffat sin nya kärlek Anders från södra Halland. Det blir mycket pendlande med veckoboende i Vimmerby. Och sedan är det ju det här med entreprenörskap kontra förvaltande … Det är dags att söka nya utmaningar! 

 

Grönt utvecklingsansvar på Norrviken 

 

Tidigare omnämnde Göran Theodorsson har kontakt med en av ägarna till Lilla Båstad AB, som 2013 köpt konkursade Norrvikens trädgårdar i nordvästra Skåne. Theodorsson har vid flera tillfällen sagt till Kajsa att de behöver någon på Norrviken med ”grön” kunskap som kan ansvara för utvecklingen av trädgårdarna. Han förmedlar kontakt med ägarna och Kajsa åker ner till Båstad för ett förutsättningslöst möte, som visar sig ge nya, spännande möjligheter.

 

– Så i början av 2017 lämnar jag Astrid Lindgrens Näs för att istället börja som ansvarig trädgårdsmästare på Norrviken, med fokus på just utveckling, berättar Kajsa. 

 

Ungefär samtidigt som Kajsa börjar på Norrviken anställs Camilla Berthilsson som vd på anläggningen. De börjar med att sätta en utvecklingsplan för trädgårdarna i samråd med ägarna. Planen innehåller nya inslag i form av blommor, djur, musik och ljus samt nya trädgårdsrum. Man lyfter och åskådliggör historien kring anläggningens legendariske grundare och de idéer han arbetade efter – Rudolf Abelin.

 

Med relation till Ulla Molin

 

Och nu kommer också Ulla Molin in i bilden för att ta en plats i Kajsas cv!

 

– 1961 anordnas en utställning på Norrviken, Uterummet, som Ulla Molin har tagit initiativet till, säger Kajsa. Tillsammans med Gunnar Martinsson utformar Ulla själv en idéträdgård under utställningen, och denna behålls sedan som ett permanent inslag i anläggningen. 

 

Men under årens lopp så blir idéträdgården förvanskad och tappar sina bärande delar, inte minst på grund av eftersatt skötsel. Beslutet blir att ta bort det gamla och Kajsa får nu uppgiften att vara den drivande kraften i att skapa en ny hyllningsträdgård till Ulla Molins minne. 

 

Vy över trädgårdsrummet Molins på Norrviken, invigt våren 2019. Foto: Eva-Marie Furevi.

 

Kontakt tas med trädgårdsdesignern Heidi Palmgren, 2018 års Ulla Molin-stipendiat. Heidi var god vän med Ulla Molin och de samarbetade kring flera trädgårdsprojekt. Heidi tar fram en skiss, som det tas beslut om att förverkliga. Tillsammans bygger Heidi, Kajsa och trädgårdspersonalen på Norrviken upp en oas i anläggningens bortre del – ett trädgårdsrum i syfte att inspirera besökare i arbetet med den egna hemmaträdgården. Här finns en lundmiljö med fruktträd, sittplatser i en lugn omgivning och i lä, blommande växter enligt Ulla Molins designkoncept samt ett hönshus med hönsgård. Trädgården, som får benämningen Molins, invigs i maj 2019.

 

– Vi tycker att vi verkligen har skapat en trädgård i Ulla Molins anda, den speglar hennes formspråk men har kopplingar till samtiden, säger Kajsa. Och det var så roligt att lära känna Heidi – man märker hur mycket vi yngre kan lära oss av de äldre som jobbat länge med trädgårds- och växtdesign. Och tänk att nu har vi ännu en sak gemensamt! 

 

Molins har fått stor uppmärksamhet och har tillsammans med andra satsningar blivit ett viktigt inslag för att utveckla Norrviken som besöksmål. Under våren 2019 tillkom bland annat också en barnträdgård utformad av artisten Hasse Andersson. Hösten 2018 invigdes ett nytt drygt 200 kvadratmeter stort växthus i viktoriansk stil med tillhörande köksträdgård. 

 

Trädgårdsdesign i egen regi

 

Kajsa Vildängen stannar på Norrviken i två och ett halvt år. 

 

– Det är ju naturligtvis en relativt kort tid, men det var verkligen mycket som hände under den tiden, säger Kajsa.  

 

Sommaren 2019 är det dags för uppbrott – det finns en önskan att kunna vara mera med barnen i Berg och gården som köpts i Blekinge har en mångfald av spännande renoveringsprojekt att ta tag i. Det blir en ny framtid som egenföretagare. 

 

– Jag har fortfarande god kontakt med Norrviken, säger Kajsa. Under hösten 2019 hjälpte jag dem med ett projekt som heter Norrsken – en fantastisk ljusupplevelse i parken. Och jag har även fått äran att rita utemiljön till ett nytt stort växthus som ska invigas våren 2020. 

 

Kajsa Vildängen på verandan med mycket snickarglädje vid det stora bostadshuset på gården i Norra Älmta. Foto: Göran Nilsson.

 

Sedan Kajsa slutade på Norrviken har hon frilagt mycket tid i kalendern för renovering av gården och för att få mera tid med sina tonårsbarn. Men hon tar sig an designuppdrag och ambitionen är att projekt både i privata och offentliga miljöer kommer att uppta största delen av hennes tid framöver. 

 

– I min verksamhet som trädgårdsdesigner känns det oerhört hedrande att få denna fina utmärkelse i form av Ulla Molin-stipendiet, säger Kajsa. Och så inspirerande för nästa kapitel i livet! 

 

Holger vaknar till på sin plats på en trasmatta vid den värmande kaminen. – Jovisst, berättar Kajsa, jag har också en biverksamhet – jag säljer begagnade trasmattor i webhandelsföretaget Rugs of Sweden!  

 

Hunden börjar röra på sig mot dörren – det är nog ett tecken på att han börjar tycka det är tid för rastning. Men innan vi avslutar vårt samtal finns det ju en fråga som bara måste ställas: Vildängen är ju ett fantastiskt fint efternamn, och passande för en person engagerad i trädgårdsbranschen, var kommer namnet ifrån?

 

– Jag tog namnet efter det att jag skilt mig. Jag kände att jag ville ha något som var personligt och som passade ihop med mig. Och vid en ordlek med vänner så skulle man beskriva varandra som en växt. En av vännerna beskrev mig som en vildäng och då det ordet fanns ledigt så passade jag på att göra det till mitt nya efternamn!  

 

GÖRAN NILSSON
Tankesmedjan Movium vid SLU

Sidor