movium.slu.se

Nyhet

Hög tid söka statsbidrag

Publicerad 11 oktober 2016

I år finns 150 miljoner kronor i statsbidrag för upprustning av skolans och förskolans utemiljö. Här kan vi i gröna sektorn hjälpa till. Din kompetens kan resultera i bra ansökningar.

 

Bråttom söka bidrag!

Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor under 2016-18 för upprustning av utemiljöer vid skolor och förskolor. Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas välmående och deras förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Bidrag lämnas för åtgärder som syftar till att ge barn och elever en förbättrad och trygg lärmiljö som främjar fysisk aktivitet genom upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

 

Vi som arbetar med utemiljöfrågor har goda möjligheter att inspirera skolor och förskolor att söka bidraget. Upprustningen ska ske i samråd med eleverna, pedagogiska mål och hur åtgärderna leder till en god gestaltning av utemiljön ska beskrivas.

 

Det är hög tid att söka medel inom ramen för 2016 års anslag. Här kan du läsa mer om stödet och ansökningsblankett.

 

För inspiration och vägledning om utemiljöer rekommenderar vi Boverkets och Moviums vägledning Gör plats för barn och unga! Planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Här kan du köpa den eller tanka hem den utan kostnad.

 

Fastighetsägare och förvaltare rekommenderas även SKL:s skrift Skolgårdar. Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar som du hittar här.

 

Har du frågor angående ansökan, kontakta Paulina Dawody på Boverket på Paulina.Dawody@boverket.se

PETTER ÅKERBLOM

Sidor