Nyhet
Ny film

Historiska perspektiv

Publicerad 17 september 2020

Våra parker och gröna stadsrum är viktiga för stadens invånare idag precis som förr. Med ett historiskt perspektiv sätter vi fokus på utvecklingen i våra städer och får intressanta kopplingar mellan då och nu och lyfter fram vad som har styrt utvecklingen fram till våra dagar.

 

Under jubileumsåret 2020 gör Tankesmedjan Movium vid SLU och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare – en serie om sex kortfilmer, för att tillsammans uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv.

 

Historiska perspektiv

I fjärde filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare i Malmö mellan 1985 och 2011. En välkänd och omtalad profil i branschen som starkt bidragit till förändring och omvandling av Malmö från sliten industristad till vital kunskapsstad med framtidstro.

 

I filmen medverkar även Eivor Bucht, professor emerita vid SLU, initiativtagare till Movium och dess första chef 1980–1993. Eivor Bucht är landskapsarkitekt och hennes avhandling har titeln Public Parks in Sweden 1860–1960. The planning and design discourse.

 

Dessutom medverkar Edit Ugrai, landskapsarkitekt och stadsträdgårdsmästare i Alingsås mellan 1986 – 2007 och Kumla 2008 – 2016. Edit Ugrai var dessutom den första kvinnan på ordförandeposten i FSS, en föregångare och stor inspiratör i branschen.

 

I februari publicerades den första filmen Grönskans betydelse med riksarkitekt Helena Bjarnegård. Den andra filmen Inför sommaren, med trädgårdsmästaren John Taylor, publicerades i april. Tredje filmen, Gröna rum för alla, med trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson publicerades i juni. Filmerna ingår i en serie om sex filmer under 2020. Se alla på Tankesmedjan Moviums YouTube-kanal.

 

Filmproduktionen är ett samarbete mellan Tankesmedjan Movium vid SLU som fyller 40 år, och FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare som fyller 100 år 2020.

FREDRIK JERGMO

Sidor