movium.slu.se

Tidigare verksamhetsledaren Elisabet Martinsson med sin efterträdare Robert Johansson. Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet

Hejdå Elisabet Martinsson!

Publicerad 1 november 2021

Du har nyligen gått i pension från din tjänst som verksamhetsledare för Elitplantstationen efter 37 år. Hur har Elitplantstationen och branschen utvecklats under den tiden?

– Elitplantstationen är en stiftelse som grundades av SLU och Movium, LRF-Trädgård och Fritidsodlingens organisationer. Jag har fått vara med om att bygga upp E-plantsystemet och att göra växtmaterialet från Nationella insamlingen tillgängligt under beteckningen Grönt Kulturarv. Dessutom har arbetet med sjukdomscertifiering blivit en naturlig grund att utgå ifrån för allt startmaterial. Efterhand har Elitplanstationen blivit en viktig länk mellan branschen och olika utvecklingsprojekt. E-plantsystemet har blivit en succé och Elitplantstationens roll, som ägare av varumärket, är att vara garant för systemet och att utveckla rationella förökningsmetoder. Växter som förs in i E-plantsystemet ska tillföra något nytt, vara testade och definierade för en fastställd klimatzon och vara sunda. Elitplantstationen gör växtmaterialet tillgängligt för den svenska marknaden och bevarar sortimentet av E-plantor och Grönt Kulturarv. Elitplantstationen är en neutral plattform och det har gett oss ett nytt intressant utvecklingsprojekt, i samarbete med SLU Grogrund, som är sortprovning av hortikulturella grödor där fokus är på teknikutveckling för sortprovning.Robert Johansson har tagit över rollen som verksamhetsledare nu. Vilka ser du som de största utmaningarna framöver för Elitplantstationen?

– Det är viktigt att ta vara på den plattform som byggts upp mellan stiftarna och att använda Elitplantstationen för projekt som främjar utvecklingen av ett kvalitetssäkrat växtmaterial. Ett bra växtmaterial är grunden för vår konkurrenskraft. Det blir allt viktigare att anpassa växtmaterialet till pågående klimatförändringar och att få kännedom om växtanvändarnas önskemål, både i offentlig miljö och i privatträdgårdar. För att uppnå detta krävs förmåga att samverka och samordna, och att vara öppen för de förändringar som ständigt pågår inom marknads- och trädgårdsområdet.Finns behovet av en Elitplantstation kvar om 37 år och hur tror du verksamheten ser ut då i så fall?

– Naturligtvis behövs en Elitplantstation. Det är viktigt att orka vara uthållig och engagerad. Vi vill alla ha en svensk produktion och ett svenskt växtmaterial. För att uppnå det behöver vi göra oss hörda både till myndigheter, SLU och hela trädgårdsbranschen. Marknadsföring är nödvändigt och att involvera så många som möjligt. Ett eget växtmaterial och en svensk produktion medverkar till att göra oss oberoende.Kommer du att finnas kvar i branschen på något sätt eller går du helhjärtat in för rollen som pensionär?

– Jag njuter av min frihet. Väckarklockan är avstängd. Men… jag kommer att hjälpa till om så behövs. Jag ska bland annat ansvara för Elitplantstationens monter på Nordiska Trädgårdar 2022. Det ser jag fram emot.Berättat för Fredrik Jergmo

Elitplantstationen, EPS, är en stiftelse, grundad 1987. Stiftelsen ska stödja, främja och bedriva forskning, utveckling och försök gällande produktion av friskt och sortäkta växtmaterial anpassat till svenskt klimat, samt tillhandahålla och bevara sådant material. Läs mer på: Elitplantstationens webbplats

Sidor