movium.slu.se

Nyhet

Hej Ulrika Åkerlund!

Publicerad 3 juli 2020

Du är landskapsarkitekt på Boverket och arbetar tillsammans med dina kolleger med utvecklingen av ett verktyg för ekosystemtjänster som ni kallar ESTER. Varför har ni tagit fram verktyget och vem är målgrupp?

– Den som kan ha nytta av ESTER arbetar med detaljplaneläggning, planering av byggprojekt eller förvaltning av en tomt, allmän plats eller annat område. ESTER är ett relativt enkelt verktyg för att på ett systematiskt sätt kunna identifiera och analysera ekosystemtjänster och hur de påverkas av en exploatering. Det ger snabbt en överblick av ekosystemtjänsterna på en plats.

 

Nu ska ni igång och utvärdera verktyget - vad hoppas ni få veta via denna utvärdering?

– Verktyget just nu är en testversion som behöver förbättras och förfinas. Vi hoppas att få hjälp med att klargöra i vilken skala och i vilket skede av samhällsbyggnadsprocessen som ESTER gör störst nytta, och hur man kan använda sig av resultatet. Behöver vi utveckla och förfina frågebatteriet? Finns det aspekter som saknas? Ska redovisningen av resultatet ändras? Vi skulle också vilja precisera vilka kompetenser som behöver vara med när man använder ESTER.

 

Ni söker efter kommuner som vill vara testpiloter och delta i utvärderingen. Varför tycker du att man ska anmäla sin kommun till ett sådant arbete?

– Om man är med som testpilot så kan vi erbjuda en viss support, men också erfarenhetsutbyte med andra testpiloter. Det finns ju också goda chanser att påverka utvecklingen av ESTER och bidra till att det i framtiden kommer att vara en självklarhet att ta hänsyn till och integrera ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsprocessen. Vill man vara testpilot så kan man höra av sig till mig.

 

Berättat för Caroline Dahl

 

Verktyget ESTER finns på Boverkets webbplats.

Tankesmedjan Movium och Boverket genomför ett webinarium den 23 september 2020 där en sammanställning av olika verktyg för ekosystemtjänster presenteras och ESTER introduceras mer i detalj. Via grupparbete får deltagarna också testa verktyget. Länk till program och anmälan

Sidor