movium.slu.se

Foto: Pia Schmidtbauer

Nyhet

Hej Titti Olsson!

Publicerad 30 oktober 2017

Du har varit redaktör för antologin Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat. Vad är det för bok?

Höra hemma är en omfattande och djuplodande bok, som ArkDes har gett ut i samarbete med Tankesmedjan Movium, och som ringar in den aktuella situationen i Sverige 2017, där bristen på bostäder är stor. Just nu byggs det mycket, men för vem byggs det? Och vilken kvalitet blir det? Samtidigt som man ska bygga många bostäder ska man skapa god livsmiljö och hållbara städer. Det är en brinnande aktuell fråga.

 

Vem är med och skriver i den?

– Forskare, planerare, landskapsarkitekter, arkitekter, konstnärer, aktivister, och privatpersoner. Drygt 40 skribenter medverkar och ger alla sitt perspektiv på hur det ser ut i Sverige idag.

 

Vilken är den röda tråden i boken?

– Jag tycker att titeln ringar in det: att höra hemma. Det handlar om att ha ett hem – eller om att inte ha det. Att ha ett hem är en mänsklig rättighet. Idéhistorikern Karin Johannisson skrev hösten 2015 i DN: ”Hemma kan göras hur stort eller litet som helst: fosterlandet, landskapet, gården, marken, modersfamnen, barndomshuset, skymningsljuset, den slitna trappans lenhet under nakna fötter, skratten musiken, sångerna.” Att inte höra hemma någonstans, skrev hon vidare, är bland det värsta en människa kan föreställa sig.

 

Händer det något mer kring boken nu i höst?

– Ja, ArkDes och Tankesmedjan Movium arrangerar fyra seminarier utifrån boken, alla med lite olika ingångar och teman. Vi hade release på ArkDes i Stockholm den 31 augusti, där det första seminariet hölls, sen har vi varit i Vallastaden i samband med bomässan där. Den 13 november är vi i Malmö, där Form/Design Center, Tankesmedjan Movium och ArkDes tillsammans arrangerar ett seminarium, Visioner och innovationer – var finns pionjärerna?, med fokus på sociala innovationer. Den 12 december avslutas året kring boken liksom ArkDes stora temasatsning Bo.Nu.Då om bostadsfrågan, där boken ingår, med en workshop kring tänkbara lösningar på de bostadspolitiska dilemman vi står inför, Bo.Nu.Än sen då? – från ord till handling. Och inte att förglömma: vi är med på Plattformsdagarna 6–7 december i Göteborg också. Då håller vi i en kunskapsdialog utifrån boken.

 

Fotnot: Beställ boken på info@arkdes.se

 

ANDERS RASMUSSON

Sidor