movium.slu.se

Caroline Axelblom, t v, och Sophie Wiström, t h, Tankesmedjan Moviums praktikanter.
Foto: Fredrik Jergmo.

Nyhet

Hej Sophie Wiström och Caroline Axelblom!

Publicerad 20 juni 2017

Ni gör praktik hos oss på Tankesmedjan Movium just nu. Hur kommer det sig att ni valt oss?

– Movium lockade oss både som en plattform där omvärldsfrågor diskuteras och där invanda föreställningar ifrågasätts. Det är roliga arbetsuppgifter som är aktuella och samtidigt väldigt varierande. Vi har privilegiet att utgöra bildredaktion för en kommande bok om ekosystemtjänster, utveckla Moviums partnerskapsarbete och så deltar vi i ett urbant utvecklingsprojekt. Dessutom finns Movium mitt i drömmiga Alnarpsparken.

 

Berätta lite om er själva!

Caroline: Efter en examen från Arkitektur, visualisering och kommunikation studerar jag nu Hållbar stadsutveckling som är ett masterprogram vid Malmö Högskola/SLU Alnarp. Jag gillar att arbeta med det visuella. Som liten ritade jag serier och nu har jag tagit det vidare till att gestalta urbana miljöer med extra stort fokus på social hållbarhet.

 

Sophie: Naturen har alltid inspirerat mig och varit en källa till fantasi. Jag läser mitt sista år på landskapsarkitektutbildningen, som lockade med fokus på planering, miljö och estetik. Förra året studerade jag, under ett utbytesår, vid Cornell University och gjorde sedan praktik i Hong Kong. Nu hoppas jag att tiden vid Movium ska ge mig inspiration till spännande landskapsanalyser för min masteruppsats.

 

Vad hoppas ni få ut av er praktikperiod?

– Vi vill lära känna nya människor som ifrågasätter allt det som vi tror att vi vet. Att få jobba tillsammans med Moviums mångfacetterade och erfarna stab är ett nöje. Tillsammans med Caroline Dahl, tankesmedjans verksamhetsledare, får vi chansen att fundera över framtida scenarier inom hållbar stadsutveckling. Fokus ligger på Agenda 2030 och den nya urbana agendan som antogs vid UN Habitat III-mötet. Vi hoppas på en sommar med kreativt arbete, diskursanalyser och växtpromenader.

 

Vad vill ni jobba med när ni är klara med era respektive utbildningar?

Sophie: Just idag vill jag flytta till Portland för att lära mig mer om dagvattenhantering. Imorgon vill jag arbeta för UN habitat och därefter skriva en PhD vid UC Berkeley om klimatanpassning, makt & påverkansmöjligheter. Förhoppningsvis finns det också lite tid över för att designa färgglada och växtrika lekmiljöer för alla åldrar.

 

Caroline: Jag vill gärna ha ett arbete där exempel på uppgifter kan vara att ta fram och kommunicera stadsutvecklingsprocesser. Det hade varit väldigt roligt att producera en infotainment-serie om stadsplanering, ungefär som historieätarna fast med urbant fokus.

TITTI OLSSON

Sidor