movium.slu.se

Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet

Hej Petter Åkerblom!

Publicerad 6 december 2018

Petter Åkerblom, SLU, har på uppdrag av Trafikverket tagit fram filmer om hur man flyttar träd, som även Movium Partnerskap har varit med och finansierat.

 

Du leder ett filmprojekt om att flytta stora träd. Vad handlar det om?

Det är SLU som tagit fram fyra kortfilmer om varför och hur man flyttar stora träd i stadsmiljö. Filmerna kan användas i olika utbildningar, till exempel inför politiska beslut. Men också bland beställare, entreprenörer och medborgargrupper som vill veta mer om hur man gör för att lyckas flytta träd som annars riskerar att avverkas i samband med större byggprojekt. Kolla själv på www.slu.se/flytta-stora-trad!

 

Varför gjorde ni en film om detta?

Det förekommer fake news i massor, folk som tror att träden dör om de grävs upp. Men både forskning och beprövad erfarenhet visar att det går alldeles utmärkt – bara man väljer rätt teknik och tar hand om träden på den nya växtplatsen. Därför ville Trafikverket att universitetet skulle ta fram filmer som både vilar på vetenskaplig grund och sprider lättillgänglig kunskap om hur man gör för att lyckas var som helst i landet.

 

Men det finns ju fler filmer om detta?

Det var en dramatisk flytt i höstas av en jättestor bok i Haga, Göteborg, som VEAB dokumenterade. Filmen visar hur man flyttar trädet med hjälp av en gigantisk lyftkran mitt i natten när regn och blöta riskerade att avbryta hela försöket. Men flytten lyckades och tack vare det kommer trädet att leva vidare, ett träd som glatt generationer av Göteborgare i hundra år. Se filmen här.

ANDERS RASMUSSON

Sidor