movium.slu.se

Örjan Stål i Krasnojarsk (de röda bergen), Sibirien.

Nyhet

Hej Örjan Stål!

Publicerad 11 november 2019

Du medverkar på Moviums rådgivardag Den klimatsmarta gatan den 4 december i Malmö. Vad kommer du att prata om?

Kombinationen av träd, gata och VA. Det handlar om att skapa optimala förutsättningar för träd att växa i och uppfylla kraven på överbyggnadsdimensioner samtidigt som gatan har kapacitet att infiltrera dagvatten i tillräcklig omfattning.

 

Hur har metoderna vid anläggningen av våra gator förändrats de senaste åren, och varför?

Man har börjat testa de här systemen i liten skala, och det fungerar. Det finns en skepticism inom olika yrkesgrupper och man har hållit på sin traditionella kunskap. Vägingenjörer har till exempel aldrig accepterat tanken på att ta in vatten i vägbyggnationer, och yrkesgrupper som jobbar med träd och växter har alltid tänkt ”vanlig planteringsjord” när det kommer till växtbäddar.

 

Fungerar konstruktionen så att vi vet att det de hjälper vid nästa skyfall?

Det kan absolut reducera skadebilden och konsekvenserna av ett skyfall kraftigt. Men man kan aldrig gardera sig fullt ut för alla vädersituationer.

Berättat för Fredrik Jergmo

Sidor