movium.slu.se

Foto: Opitz Company

Nyhet

Hej Örjan Stål!

Publicerad 27 september 2018

Du jobbar på Trafikverket och ni kommer att flytta ett antal träd i Göteborg i samband med byggandet av Västlänken. Vad är Västlänken egentligen?

– Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg med pendel- och regiontågtrafik och två nya stationer, en i Haga och en vid Korsvägen.

 

Du kommer att medverka på en rådgivardag i Göteborg med Tankesmedjan Movium den 29 oktober. Just den dagen ska ni flytta en stor bok. Hur stort är det och hur går trädflytten till?

– Boken är det största trädet som flyttats norr om Hamburg! Det har en omkrets på 350 cm och bara rotklumpen väger 180 ton. Vi flyttar det 70 meter med en kran som väger 400 ton så det är en spektakulär flytt som vi får skåda på nära håll.

 

Förutom trädflytten, vad kommer mer att hända på rådgivardagen den 29 oktober?

– Vi kommer att få lyssna på flera intressanta föreläsare, bland annat berättar Bertil Prelog från Veab Mark & Trädgård som har ansvar för det praktiska kring trädflytten, om förberedelser och efterarbetet för att träden ska klara sig. Jag själv kommer att föreläsa om mina erfarenheter av trädflyttning. Har ju samlat på mig en hel del erfarenheter genom åren!

 

 

FREDRIK JERGMO

Sidor