movium.slu.se

Noggranna förberedelser. Trädflytt i Stockholm 2006.

movium.slu.se

Kompetent genomförande. Trädflytt i Stockholm 2006.

movium.slu.se

Rätt skötsel ger resultat. Samma träd 2017 i juni.

Nyhet

Hej Örjan Stål!

Publicerad 1 september 2017

Du är med och arrangerar Tankesmedjan Moviums rådgivardag ”Flytt av stora träd” den 12 september. Varför har ni förlagt rådgivardagen till just Göteborg?

Det är med anledning av en ny järnvägssträckning i Göteborg, den så kallade "Västlänken". Den kommer till största delen förläggas under jord med två nya stationer. I och med detta kommer relativt stora områden med mark tas i anspråk, främst vid de nya stationerna Haga och Korsvägen. Inom dessa områden finns det grönområden med flera stora träd. För att avverka så få träd som möjligt kommer träd med god vitalitet att flyttas. Det rör sig om cirka 250 träd varav 6 stycken är stora. Det största trädet har en stamomkrets på över 3 meter!

 

Vilken är den största utmaningen med att flytta träd nuförtiden?

Det är att få ihop helheten kring planering, genomförande och skötsel. Det handlar om att få en obruten kedja med hög kvalitet rakt igenom. Brister någon länk är risken stor att man inte får det resultat man förväntar sig!

 

Vilka föreläsare är med och vem ser du särskilt fram emot att lyssna på?

Jag ser fram emot att välkomna Gary Watson. Han är trädspecialist från Morton arboretum i Chicago. Gary har stora vetenskapliga kunskaper och lång praktisk erfarenhet av att flytta väldigt stora träd.

 

>> Läs mer om Tankesmedjan Moviums seminarium ”Flytt av stora träd”.

FREDRIK JERGMO

Sidor