movium.slu.se

Foto: Martin Hägerås

Nyhet

Hej Mimmi Beckman!

Publicerad 17 juni 2022

Du är planerare på parkenheten i Örebro. Den 8-9 september arrangerar Örebro kommun tillsammans med bland annat oss på SLU Tankesmedjan Movium konferensen Leken först! Varför är leken så viktig?


– Oj, vilken stor fråga! Den är inte helt lätt att svara på, för leken är så missförstådd och undervärderad i vår tid. Vi säger att ”det är bara lek”, fastän leken är något av det viktigaste vi har. Leken är vår inbyggda drivkraft för att utforska världen runt omkring oss och bygga upp vår kompetens. Det är SÅ mycket som vi utvecklar genom leken. Olika sociala förmågor till exempel, som att lära oss att läsa av andra människors känslor, utveckla vår empati och öva på hur man kan lösa konflikter, komma överens och bli vänner. Eller vår fysiska förmåga som vi bygger upp genom att steg för steg utmana oss själva i gränslandet för vad vi klarar av. Sen är det många olika kognitiva funktioner som vi utvecklar genom leken också. De där utmaningar som vi söker inom lekens trygga bubbla, hjälper oss att utveckla vår impulskontroll, att bemästra våra egna rädslor och bygga upp vårt självförtroende. Och så vidare... Leken rustar oss för livet helt enkelt. Och bidrar till att vi kan bygga upp vår inre resiliens.


Flera internationella talare medverkar på konferensen. Vem ser du fram emot att lyssna på?


– Allihop såklart. Men den amerikanska psykologen och forskaren Peter Gray är lite av min idol när det gäller att verkligen förstå vad lek är för något. Och Penny Wilson, som är professionell playworker – en titel vi saknar i Sverige – som arbetar med Playwork och vikten av lekmiljöer som är gjorda för interaktion (för lek helt enkelt) är ju väldigt spännande. Kanske är det en pusselbit i vårt eget arbete i Sverige som skulle kunna göra stor skillnad om vi lyckades jobba mer med det. Sen tycker jag att det blir väldigt inspirerande att höra mer om Paris som har bestämt sig för att göra slag i saken och som satsar så strategiskt på att förgröna och förbättra barns utemiljöer.


Konferensen innehåller studiebesök till de lekotoper som Örebro blivit känt för. Vad är en lekotop och vad är det nya med det begreppet?


– Jag brukar säga att en lekotop är en naturliknande miljö som både har höga lekvärden och som kan bidra med ekosystemtjänster i bebyggda miljöer. Vi lånar inspiration från hur rika naturmiljöer kan se ut för att skapa mer intressanta lekmiljöer. Jag tänker att olika personer nog kommer att använda begreppet på lite olika sätt, och att det är bra. Två viktiga poänger med ordet lekotop tycker jag är att dels förändra våra förväntningar på hur en ”lekplats” kan se ut, och dels att flytta fokus från lekredskap till lekmiljö (där lekredskap kan vara integrerade). Om vi har lekotop som målbild istället för lekplats, så tror jag att vi kan skapa mycket rikare utemiljöer för våra barn och skapa platser som rymmer många och flera olika lekvärden.


Vem vil du gärna se som besökare på konferensen?


– Alla de som på något sätt ansvarar för och kan påverka barns utemiljöer, oavsett om det handlar om design och utveckling av skolgårdar eller lekmiljöer i parker, eller om byggnation och förvaltning.Vill du veta mer?

Läs mer om konferensen och anmäl dig här.Berättat för Titti Olsson

Sidor