movium.slu.se

Foto: Åsa Holmqvist, Urbio

Nyhet

Hej Mattias Gustafsson!

Publicerad 9 maj 2022

Du är ny ledamot i SLU Tankesmedjan Moviums ledningsråd. Hur skulle du vilja presentera dig?

– Jag har rötterna i Uppsala, men är bosatt med familj i Stockholm sedan millennieskiftet. Jag har arbetat på olika arkitektkontor innan jag startade Urbio för tolv år sedan. Idag är vi femtontalet anställda med kontor på två orter. Radhustäppan och sommarvistet i Östergötland är mina landskapslabb där jag experimenterar med perennytor, ängsmarker och mulmholkar.


Vilken fråga brinner du extra mycket för?

– Ja, det faktum att naturen svarar på människan aktiviteter intresserar mig mycket. Platser med ruderatmarker fyller mig med inspiration! Samtidigt som ju påverkan på landskapet förändrats drastiskt under de senaste hundra åren och mycket pekar åt fel håll, så innebär det ju faktiskt att om vi bara vill så finns potential att styra saker åt rätt håll. Just insikten av vårt enkelriktade beroende av en välfungerande biosfär behöver vara utgångspunkt för allt vi gör framöver. För oss landskapsarkitekter handlar det om att fylla våra städer med attraktiva blågröna livsmiljöer som står pall.


Vad vill du bidra med i ledningsrådet?

– Jag vill bidra till diskussionen om vad vi landskapsarkitekter sitter på för nycklar till framtidens stadslandskap, hur stadens form och innehåll behöver anpassa sig till sociala och ekologiska utmaningar och bidra till robusthet över tid. Hur ser landskapsarkitekturen ut? Vilken slags estetik kan bli resultatet av att vi växtgasbantar och klimatanpassar våra livsmiljöer?


Berättat för Titti OlssonFakta om Moviums ledningsråd

SLU Tankesmedjan Moviums ledningsråd består av ledamöter som på olika sätt arbetar med frågor om hållbar stadsutveckling. Ledningsrådets främsta uppgift är att vägleda inriktningen på Moviums verksamhet på ett långsiktigt och strategiskt sätt.

Sidor