movium.slu.se

Marit Widman är filosofie doktor i ekonomi, verksam vid Miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet. Foto: Petter Åkerblom

movium.slu.se

Marit Widman är filosofie doktor i ekonomi, verksam vid Miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet. Foto: Petter Åkerblom

movium.slu.se

Marit Widman är filosofie doktor i ekonomi, verksam vid Miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet. Foto: Petter Åkerblom

Nyhet

Hej, Marit Widman, vad är Fair Play?

Publicerad 10 juni 2016

Marit Widman kämpar för att sjösätta en ny certifiering: Fair Play.

Vad innebär Fair Play-certifieringen?

– Vi pratar för lite om de samhällsekonomiska vinster som finns att hämta när barn och unga får växa upp i gröna, utmanande miljöer. Därför utvecklar jag och Amanda Larsson, social entreprenör och grundare av Magiska trädgården i Nacka, en modell som kan användas när man planerar utemiljöer för barn och unga. Målet är ett verktyg för att göra kloka kalkyler baserat på samhällsnyttan i det längre perspektivet. De kommuner, fastighetsägare och byggherrar som gör ett bra jobb ska förstås premieras för detta. Det var då idén föddes om Fair Play-certifiering som morot för framsynt stadsbyggande.

 

Är inte barns utveckling viktigare än pengar och samhällsekonomi?

– Självklart är barns utveckling i fokus! Men vi måste lyfta frågan från att prata ohälsotal bland barn och unga till att agera för att åstadkomma konkreta lösningar. Bland byggherrar och beslutsfattare biter bara de ekonomiska argumenten. Vi vet att miljöer som lockar till mer fysisk aktivitet leder till bättre skolresultat. Vi vet att bättre betyg minskar risken för utanförskap och arbetslöshet, sånt som kostar skattebetalarna gigantiska summor varje år. För individen kan det ju bara finnas fördelar om miljön lockar till aktivitet. Skolarbetet blir roligare, självförtroendet växer och fler kompetenta unga människor lämnar skolan med fullständiga betyg och framtidstro.

 

Vad händer nu?

– Jag och Amanda Larsson, arrangerar expertseminariet Den lekfulla staden i Nacka den 17–18 juni. Där berättar vi om Fair Play-certifiering och hur den fungerar. Vi kommer också att diskutera de kvalitetskrav som ställs på utformning, lekvärde och andra kriterier som behövs för att kunna certifieras. Detta gör vi tillsammans med tre internationella förebilder på området: stadsplaneraren Sharon Gamson Danks, och forskarna Helen Wolley och Lia Karsten, som alla förespråkar rymliga, gröna utemiljöer som nödvändiga för barns utveckling till kompetenta och ansvarstagande medborgare.

 

Petter Åkerblom samtalade med Marit Widman om konferensen Den lekfulla staden, där han också föreläser. Läs mer!

Sidor