movium.slu.se

Foto: Emil Malmborg

Nyhet

Hej Lena Jungmark!

Publicerad 29 september 2022

Du jobbar med frågor som rör barnvänlig stadsplanering på SLU Tankesmedjan Movium. Den 19 oktober mellan kl 11-12 ska du sitta i en panel och svara på frågor som handlar om detta. Vad är det för ett arrangemang?

– Lunchseminariet arrangeras av HSB i samarbete med Spacescape som på HSB:s uppdrag gjort en undersökning om barntäthet, andel barn av befolkningen och om vad en barnvänlig stadsdel är. Undersökningen sammanfattas i rapporten Barnvänliga stadsdelar (2022).


Vad är intressant att lyfta fram ur rapporten?

– Det är knappast förvånande att läsa att en stadsdel som är barnvänlig har mycket natur, grönska och lekplatser, bra förskola/skola, är trygg och har begränsad trafik. Det har vi vetat sedan tidigare. Intressant är däremot att det inte finns några signifikanta skillnader i barnvänlighet mellan de bästa småhusområdena och flerbostadsområdena. De har alla betyg 8–9 av 10 i barnvänlighet. Det finns också många småhusområden som är väsentligt mindre barnvänliga än många flerbostadshusområden. Kanske kan man också bli förvånad över att barntrångboddhet finns både i stadsdelar som är starka socioekonomiskt och där bostadspriserna är höga (stadskärnor) och i stadsdelar som är socioekonomiskt svaga och där bostadspriserna är låga (miljonprogram). Intressant är också att bostadspriset tycks avspegla ”vuxenvänlighet” snarare än barnvänlighet.


Vem skulle du vilja se i publiken?

– Jag skulle vilja se politiker och beslutsfattare i publiken. Kunskap och medvetenhet är steg ett, men det måste följas av steg två som är politisk vilja till förändring.


Vad tycker du då är det allra viktigaste att göra för att barns perspektiv ska lyftas i stadsutvecklingen?

– Att ta till sig forskning och kunskap är ett viktigt första steg. Många tjänstepersoner har både kunskap och vilja att planera staden på ett sätt som gynnar barn och unga. Kunskapen måste nå ut även till politiker och beslutsfattare. Vi behöver deras visioner om ett framtida hållbart samhälle där barn och unga är en självklar del. När jag skrev boken Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering (2021) var politiker och beslutsfattare den viktigaste målgruppen. Sedan vill jag som alltid framhålla att barns fria lek utomhus måste prioriteras mycket högre än den gör idag. Skulle vi sätta alla barn och ungas lek överst på dagordningen skulle mycket falla på plats av sig själv.


Följ seminariet här:

https://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/news/lunchseminarium-19-slash-10-saa-skapar-vi-en-barnvaenlig-stad-454105Berättat för Titti Olsson

Sidor