movium.slu.se

Foto: Parvin Mazandarani

Nyhet

Hej Lena Jungmark!

Publicerad 7 oktober 2020

Du deltar i Formas webbinarium den 20 oktober under Mål 11-veckan. Där presenterar du en ny skrift som Tankesmedjan Movium ska ge ut före jul.

 

Vad handlar den om? 

– Skriften reflekterar över och diskuterar de fyra begreppen barn, plats, lek och stad som ett sätt att ringa in och beskriva barns vardagsliv. Barns möjligheter att leka fritt utomhus minskar. Med denna skrift vill Movium både analysera varför och peka ut vilka möjligheter olika yrkesgrupper har att arbeta för en barnvänlig stad – i enlighet med barnkonventionen, Agenda 2030 och Politik för gestaltad livsmiljö. Vi närmar oss barnkonventionens artiklar genom att beskriva barns behov.

 

Varför ger Movium ut den nu? 

– För tio år sedan gav Movium ut en skrift som heter ”Barns plats i staden”. I den drogs viktiga slutsatser om barn och planering kopplade till barnkonventionen. Många av de slutsatserna är fortfarande relevanta. Nu har konventionen blivit lag, och vi vill göra en avsiktsförklaring eftersom vi har regeringsuppdraget att koordinera kunskapsutvecklingen av barns och ungas utemiljö.

 

Vem ska läsa den?

– Målgrupp är politiker, beslutsfattare, planerare, arkitekter och förvaltare som vill få större förståelse för varför det är så viktigt att arbeta med barnperspektiv och barnets perspektiv. Vi kommer att skicka den till samtliga politiker i Sveriges riksdag, och hoppas på så sätt nå fram med budskapet på högsta ort.

 

Berättat för Titti Olsson

 

Fotnot: Lena Jungmark är nationell koordinator för regeringsuppdraget Barns och ungas utemiljö.

 

Länk till seminariet Mål 11-veckan – Formas

Läs intervjun med Patrik Grahn, som också deltar i Mål 11-veckan.

Sidor