movium.slu.se

Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet

Hej Lena Jungmark!

Publicerad 17 maj 2019

Den 29–30 augusti är det dags för konferensen Ute är inne i Jönköping, som Tankesmedjan Movium är med och arrangerar.

 

Kan man delta i konferensen som arkitekt eller planerare?

– Absolut! I år har konferensen fokus på ekosystemtjänster, fysisk aktivitet och hälsa – förutom att ge inspiration till utomhusbaserat lärande. Som arkitekt eller planerare har man redan kunskap om hur vackra funktionella och hållbara platser för barn gestaltas. På konferensen får deltagarna möjlighet att träffa andra yrkesgrupper med stort intresse för barns utemiljö och utevistelse.

 

Varför är denna konferens viktig?

– För att göra ett bra jobb behöver vi samverka och vara insatta i varandras uppdrag. Förstår vi som är arkitekter och planerare exempelvis hur förskolans och skolans verksamhet fungerar kan vi också göra ett bättre jobb. Det är just detta som är konferensens styrka: att olika yrkesgrupper får tillfälle att lära av varandra.

 

Vilka programpunkter ska man absolut inte missa?

– Konferensprogrammet innehåller 50 olika programpunkter, både föreläsningar och workshops, som deltagarna kan välja bland. Carl Johan Sundberg från Karolinska Institutet kommer att föreläsa om vinsterna med fysisk aktivitet, Petter Åkerblom, SLU i Uppsala presenterar kunskapsöversikten Klassrum med himlen som tak och visar exempel på hur samverkan mellan olika yrkesgrupper kan resultera i utemiljö som stimulerar till lek, lärande och välbefinnande. Anders Szczepanski, Linköpings universitet, ger ett internationellt perspektiv på hur intresset för utomhuspedagogik sprids över världen.

 

Vilka av de workshoppar som vänder sig särskilt till planerare och arkitekter är du själv nyfiken på?

– Jag nyfiken på Jönköpings kommunekolog Dag Fredrikssons workshop om stadsplanering och ekosystemtjänster, och även på en workshop om hur samspelet mellan barn-barn och barn-vuxna förändras när klassrummet flyttar utomhus. Den leds av Fredrika Mårtensson, SLU i Alnarp.

 

Du är också workshopsledare. Vad handlar din workshop om? 

– Jag håller i en workshop tillsammans med Petter Åkerblom, SLU i Uppsala, och Ulrika Åkerlund, Boverket, som handlar om hur statsbidraget för upprustning av gårdar föll ut. Vi besöker en av förskolegårdarna som fick bidrag och diskuterar vilka mål man hade med upprustningen, men också generellt om utformning och förvaltning. Vi gästar också en förskolegård som gått en annan väg och satsat på kunskapsutveckling för personalen med inriktning på ekosystemtjänster och rörelse. En sådan satsning har genomförts i Region Jönköpings regi (läs mer här). Som arrangörer är vi förstås också stolta över att hälsa Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson välkommen att inleda konferensen med en reflektion om den svenska skolans utveckling.

Vad hoppas du att deltagarna ska ta med sig hem från konferensen?

– Jag hoppas att konferensen ger inspiration, kunskap och nya kontakter. Ute är inne är Sveriges största årliga konferens om barns utemiljö. Mixen av forskare från olika universitet och praktiker från hela landet gör att aktuella frågor kan belysas ur flera olika perspektiv. Här kan man passa på att knyta kontakter och skapa sig en egen referensgrupp att vända sig till för att bolla idéer, få input och fördjupad förståelse i det egna arbetet på hemmaplan.

 

Berättat för Titti Olsson

 

Anmälan före den 28 juni ger rabatt! Anmälan

 

Mer info om konferensen finns här.

 

Här har vi samlat workshoppar som vänder sig till planerare och arkitekter.

Sidor