movium.slu.se

Foto: Hanna Bergeå

Nyhet

Hej Lars Johansson!

Publicerad 7 september 2022

Du har precis slutat som prefekt på SLU i Uppsala. Nu välkomnar vi dig till Movium! Vad är det du ska göra på tankesmedjan?

– Verksamhetsledare Caroline Dahl ska ju vara tjänstledig för ett spännande uppdrag som ämnessakkunnig i en förstudie om nationell fysisk planering. Fredrik Jergmo och jag ska dela på uppdraget som verksamhetsledare, Fredrik som operativ verksamhetsledare och jag som strategisk verksamhetsledare. Det innebär bland annat att jag kommer att arbeta med Moviums strategiska utveckling och verksamhetsplanering. Jag kommer bland annat att ha ansvar för Moviums ledningsråd, vara ansvarig utgivare för Tidskriften STAD samt vara med i beredningsgruppen för Movium Partnerskap.


Du har samarbetat under lång tid och i olika sammanhang med Movium, bland annat som representant för FSS, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare. FSS manifesterade nyligen sitt hundraårsjubileum med en stor kongress i Uddevalla och Movium har fyllt 40 år. Hur tycker du att Movium och FSS bör samarbeta framöver?

– FSS och Movium har mycket gemensamt och har haft ett tätt samarbete under åren, inte minst inför och under våra respektive jubileumsår. Vi gjorde till exempel tillsammans sex jubileumsfilmer för att uppmärksamma det gemensamma arbetet med att utveckla landets urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv. Jag är övertygad om att samarbetet är oerhört viktigt och behövs för att stärka kommunernas arbete med de samhällsutmaningar som behöver hanteras NU.


Du är också ledamot i SLU Tankesmedjan Moviums ledningsråd. Vilken fråga driver du där?

– Jag har alltid haft ett stort intresse för människor och hur de offentliga rummen används. Hur vi bor, arbetar och rör oss i vår vardag bestäms i hög grad av hur de städer och orter

där vi bor är gestaltade, den gestaltade livsmiljön. Mitt fokus har i stora delar av mitt yrkesliv varit hur dessa rum, allt från små vardagsplatser till stora parker och friluftsområden, planeras, gestaltas och förvaltas, för människan. På senare tid har jag blivit mer och mer övertygad om att så gott som alla de stora problem som vi idag ställs inför har en stark rumslig dimension och att de offentliga rummen kan stå för många av lösningarna på de problemen. Vi behöver också bli bättre på att ta hand om och utveckla befintliga miljöer och sluta fokusera för mycket på att bygga nytt.


Berättat för Titti Olsson

Sidor