movium.slu.se

Foto: privat

Nyhet

Hej Kristoffer Nilsson!

Publicerad 29 april 2021

Du arbetar med Frihamnen i Göteborg som fått mycket uppmärksamhet och prisats för sina temporära aktiviteter och arbetssätt för att omvandla hamnområdet till en stadsdel för alla. Vad händer i Frihamnen just nu? 

– Den första permanenta etappen av Jubileumsparken med en större lekplats håller på att byggas. På Kvillepiren flyttar det hela tiden in människor i de temporära bostäderna. I vår öppnar den nya Hisingsbron över älven. Parallellt med detta – mitt i den stora byggnationen – planeras det för årets parksäsong med bland annat skolseglingar och bad. Vi arbetar också med att koppla samman Frihamnen och Ringön och planerar att smygstarta Göteborgs Stadstriennals program till sommaren. Stadstriennalens större urbana utställningen är flyttad till 2023 på grund av rådande omständigheter.

 

Ni är partners i Movium och har ett pågående forskningsprojekt tillsammans med forskare på SLU och LTH. Vad handlar det om?

– Forskningsprojektet "Plan Redux: mitigating place and plan” bygger på tidigare samverkan.

Tillsammans med forskarna Per Johan Dahl, LTH, och Caroline Dahl, SLU, har vi utvecklat en skarpare förståelse för hur man kan arbeta med olika tidsdjup i planeringen. Det har gett oss flera nya lärdomar och insikter.

 

Hur arbetar ni vidare i projektet?

– Nu vill vi använda våra kunskaper och utveckla dem vidare. Därför har vi vidgat teamet under 2020 till ett transdisciplinärt team med representanter både från stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling AB, forskare från Göteborgs universitet och Kommunforskning i Västsverige. En internationell expertgrupp har också bildats, där medverkande forskare från Australien, Argentina, Italien, USA och Tyskland bidrar med internationella erfarenheter och referensprojekt. 

 

Vad tror ni att projektet ska leda till?

– Vi tror att det i projektets frågeställningar finns flera nycklar till hur man kan skapa en bättre gestaltad livsmiljö och hur vi bättre kan ta hand om det postindustriella arvet i våra städer. Till projektet finns en rådgivande expertgrupp med forskare från hela världen. Vi har lanserat en föreläsningsserie som alla intresserade kan delta i. Den 20 april gavs den andra föreläsningen i serien, då med Flavio Janches som är professor på FADU i Buenos Aires. Inbjudan sprid via SLU:s hemsida och i Tankesmedjan Moviums sociala media.

 

Vad kan föreläsningarna ge svenska lyssnare?

– Det blir det en virtuell resa över hela världen och jag tror att många längtar efter att känna sig som en del av en större värld igen. Det gör i varje fall jag! Spännande urbana projekt kommer att presenteras där den gemensamma nämnaren är en urban utveckling kring vattendrag som floder och älvar med stora likheter med svenska städers utmaningar. 

 

 

Berättat för Harald Klein

Sidor