movium.slu.se

Stadsparken i Lund. Foto: Visit Lund AB

Nyhet
Publika parker och stadsrum 2021

Hej Kristoffer Holm Pedersen

Publicerad 17 mars 2021

Du är ansvarig för affärsutveckling på danska SLA och är en av huvudtalarna på konferensen Publika parker och stadsrum den 22 april i Lund.

 

Kan du ge oss ett smakprov på vad du kommer att berätta om på konferensen den 22 april?

 

– Jag ska presentera ett av våra mest spektakulära projekt i SLA, naturparken Copenhill som vi har designat ovanpå världens mest effektiva avfall-till-energianläggning i Köpenhamn. Projektet har inte bara skapat ett mycket populärt utflyktsmål med naturupplevelser, skidbackar, löpspår, fitness-områden och utkikspunkter på 80 meters höjd ovanpå mullrande förbränningsugnar. Det har också skapat en ökad biologisk mångfald i form av nya djur- och växtformer på både förbränningsverket och i dess omgivningar. Det är ett helt nytt sätt att tänka på med infrastruktur, sociala aktiviteter och biologisk mångfald i ett och samma sammanhang, och jag ser fram emot att prata om det.

 

I år blir konferensen för första gången digital på grund av Covid-19. Hur har pandemin påverkat SLA, era internationella kontakter och genomförande av stora projekt det senaste året?

 

– SLA har projekt i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Och även om vår projektportfölj faktiskt har vuxit under 2020, så har vi självklart påverkats av Covid-19. Framförallt för hur vi har involverat användare och gjort platsanalyser. Användarinflytande och platsanalyser är helt centrala för hur vi arbetar och våra egna antropologer och biologer har därför fått hitta nya sätt att göra detta på. Istället för observationer och fysiska möten med invånarna har vi utvecklat ett antal verktyg såsom virtuella workshops, särskild dokumentation av städer, digitala forskningsmetoder och designmöten online med användare, kunder och partners. På vissa sätt har dessa nya metoder faktiskt varit en styrka eftersom vi har kunnat komma i kontakt med befolkningsgrupper som vanligtvis inte deltar i sådana möten.

 

 

Berättat för Fredrik Jergmo

 

Konferensen Publika parker och stadsrum, med svenska och internationella talare, är ett samarrangemang mellan Tankesmedjan Movium vid SLU, Malmö stad, Helsingborgs stad och Lunds kommun som är årets värdstad. Årets tema är Var dag utomhus. Föreläsare från Danmark, England, Nederländerna, Spanien och Sverige presenterar och inspirerar på konferensen som i år är digital för första gången. 

 

Mer information, program och anmälan hittar du här >>

Sidor