movium.slu.se

Foto: privat

Nyhet

Hej Kerstin Teutsch!

Publicerad 14 november 2022

Harplinge äldreboende har vunnit den internationella utmärkelsen ELCA Trend Award 2022 och du har varit involverad i projektet. Vilken roll har du som landskapsarkitekt haft i projektet?

– Jag har, tillsammans med medarbetare på mitt kontor Teutsch landskapsarkitekter AB, varit med i hela projektet, det vill säga från skissarbetet av utformningen av utemiljön, vilken höjd huset ska ligga på liksom hur vi ska stoppa radon från att komma in i byggnaden till utformning av vinterträdgården, hur man kommer till olika platser som exempelvis de privata uteplatserna, odlingsytorna och äppellunden – helt enkelt från idé till detaljprojektering. Från Teutsch landskapsarkitekter har bland annat landskapsarkitekterna Annika Hansson och Per Selander och landskapsingenjör Anne van Hirtum varit involverade.


Temat i årets tävling Temat i årets tävling var ”inverkan av grön miljö på människors hälsa för välbefinnande och lärande”. Vad gör Harplinge äldreboende speciellt?

– Det är ett boende som aktivt använder utemiljön för olika aktiviteter, till exempel boulespel, odling, skördefest och fika utomhus. De tar även med de boende på utflykter, som cykelturer till havet. Boendet är planerat efter Gehls principer privat, halvprivat och offentligt och tar på så sätt hänsyn till måendet – om man inte är pigg en dag och vill träffa andra människor så kan man ändå vara ute på sin privata uteplats. Är man däremot full av liv en dag så kan man gå ut i odlingen och arbeta ihop med andra.


Ni var tre som fick priset ihop: du som planerare, byggaren Roger Larsson och användaren Heidi Nilsson. Vad betyder priset för dig?

– Det är fantastiskt roligt att ens arbete uppskattas och det internationellt. Det är bara att njuta.


Vad tror du att priset betyder för utvecklingen av miljöer för äldre?

– Jag hoppas att det kan bidra till att fler kan förstå vad en bra utemiljö kan bidra till för alla människor.Berättat för Titti Olsson

Sidor