movium.slu.se

Karin Svensson och Carola Wingren utanför dansteatern, i den tillfälliga trädgården

movium.slu.se

Illustration av scenmiljön till Something about Wilderness. Illustration: Emma B. Jones

movium.slu.se

Illustrationsplan: Emma B. Jones

Nyhet

HEJ KARIN SVENSSON OCH CAROLA WINGREN!

Publicerad 24 maj 2017

Ni är landskapsarkitekter vid SLU Alnarp och har skapat en utomhusmiljö för dansföreställningen Something about wilderness tillsammans med Skånes dansteater. Hur kommer det sig?

- Carola som tidigare arbetat med koreografer blev kontaktad av dansteatern som ville arbeta med ett utomhusprojekt efter att ha tidigare ha arbetat med Dockplats år 2010. Denna gång skulle det vara inriktat mot ett intresseområde som många dansteaterbesökare också har, nämligen trädgård. För en trädgård behövdes någon med mycket kunskap om växter och växtkomposition och då involverades Karin.

 

Hur tog ni er an uppgiften? 

- En konceptuell idé togs fram av Carola, där den långsmala trädgården ”sprängde upp” ur asfalten, ända ut till gatan. Tankemässigt fortsatte den också genom hela teatern via foajén, scenen, backstage och ut i staden. Vi påbörjade därefter en ganska trevande process i samarbete med scenograferna, där utbyte av inspirationsbilder var en viktig del. Modellbygge blev nästa skede i samarbete med landskapsarkitektstudenten Emma B. Jones. Därefter har utbyte av tankar och ritningar pågått i ungefär ett år, då Karins tankar om vad som är möjligt varit väldigt viktiga.

Kan ni beskriva er kreativa process? 

- Processen har inte alltid varit lätt, och många olika varianter på förgänglighet, vildhet och trädgård har passerat. I början arbetade vi mot en vildare trädgård, men koreograferna såg framför sig en labyrintartad trädgård med murgröna. Detta kombinerades med dansteaterns vilja till en frodig och blomstrande oas. Förgänglighet har funnits med som tanke men är ju knappast möjlig att visa under en så kort tid som 1-2 månader. Landskapsscenografin innehåller istället artificiella element i form av konstgräs och ett konstgjort träd i tre olika varianter; på gränsen mellan liv och död, levande och artificiellt, och där trädets ungdomliga form kontrasterar mot det döda. Scenografin letar sig in i foajén och samspelar via träden också med scenen.

 

Vad tar ni som landskapsarkitekter med er från det här samarbetet?

- Att samverka med olika yrkeskategorier påminner om vartannat vare sig de är konstnärer, koreografer eller byggare i en traditionell process. Samtidigt kan det vara svårare eftersom vi vanligen innehar den konstnärliga rollen, och få vill göra anspråk på den. Här är situationen en annan, och vi formar tillsammans med koreograferna ett konstnärligt team, där det inte alltid är möjligt att använda de representationsmetoder vi är vana att kommunicera med. Vi tar med oss en ödmjukhet inför att alltid gå in i nya samarbeten med den egna kunskapen, men också med ett öppet sinne för att det kan vara annorlunda än det arbetssätt vi är vana vid. Som landskapsarkitekt behöver man alltid vara lyhörd för beställare och brukare. I detta projekt har vi haft direktkontakt med en del av brukarna, koreograferna, men inte alla - dansarna. Det har varit lärorikt att upptäcka att man kan behöva justera sitt sätt att arbeta.

 

 

SOPHIE WISTRÖM & CAROLINE AXELBLOM

Sidor