movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

movium.slu.se

Foto: Disorder

movium.slu.se

Foto: Disorder

movium.slu.se

Foto: Disorder

movium.slu.se

Foto: Disorder

Nyhet

Hej Karin Andersson!

Publicerad 31 augusti 2016

Du är skribent i Tidskriften STAD och medlem i landskapsarkitekturkollektivet Disorder. Du är processledare för stadsutvecklingsprocessen Amiralsstaden i Malmö. Den 23 augusti bjöd ni in till en välbesökt vernissage av unga Rosengårdsbors självporträtt och invigning av en plats utanför biblioteket i Rosengårds centrum. Vad handlade det om?

 

– Ja, vi bjöd på kalas! Det kom runt 200 personer och åt popcorn, deltog i klistermärkesworkshop och dansade till av en av Malmös hetaste DJ:s Simón de la Onda. I sommar har Disorder jobbat med att aktivera och kommunicera Malmö stads arbete med Amiralsstaden och påbörjat en dialogprocess med boende och andra aktörer i området. Fokus har varit en plats utanför biblioteket i Rosengårds centrum. Platsen har definierats i samarbete med främst biblioteket och stadsområde Öster som en plats med stor potential för sociala möten men den har inte fått den omsorg som behövs.

Kan du beskriva platsen?

– Platsen är mycket synlig. Det välanvända Rosengårdsstråket passerar förbi, Rosengårds sporthall och fritidsgården Tegelhuset ligger i anslutning och platsen ligger precis bredvid en av de två ingångarna till köpcentrumet i Rosengårds centrum. Biblioteket är ett av de mest välbesökta i Malmö och är en viktig mötesplats dit folk kommer av många olika anledningar, inte enbart för att låna böcker. En mötesplats i anslutning till biblioteket skulle både avlasta biblioteket ge det en möjlighet att förlägga en del av verksamheten utomhus.

Vem har varit med i dialogarbetet under sommaren?

– Fokusgruppen har bestått av unga boende i närområdet i åldrarna 5–15 år, en grupp som sällan får ta plats i stadsutvecklingsprocesser. Sex workshoppar har hållits i samarbete med främst biblioteket, Tegelhuset och Rädda Barnen i Herrgården. Tre av workshopparna hölls av Disorder på platsen utanför biblioteket. Deltagarna fick hjälpa till att utforska platsen genom olika material. I en workshop byggdes en stor skulptur av totalt 3 km snöre, i den andra skulpterade deltagarna med 25 kubikmeter frigolit och helt nya former av möbler togs fram. I den tredje utforskades platsen som en dekonstruerad park där barnen byggde sina egna gräsmattor med hjälp av pärlor och klistermärken.

Ni har också samarbetat med grafiska designers från Summer Studio.

– Ja, de höll i de följande tre workshopparna som handlade om att utforska identitet och platstagande tillsammans med de unga deltagarna. Barnen målade stora självporträtt och byggde vägar på väggar och mark med hjälp av stora klistermärken. I en typografiworkshop stämplade barnen fram en symbol för platsen med hjälp av ett dekonstruerat alfabet.

Här är det ju processen som är det viktiga. Men på vernissagen kunde man se att sommarens samarbete också resulterat i fysiska installationer.

– Ja, vi har tagit fram en lek- och sittstruktur med inspiration från deltagarnas arbete. Ett modulsystem av bänkar och bord i olika höjder ger en böljande struktur som inbjuder till att klättra och sitta på. På en del av de översta skivorna finns tryckta mönster från typografiworkshoppen. Möblerna är tillfälliga och kommer stå på platsen minst en månad.

 

Hur går ni vidare nu?

– Sommarens aktiviteter är starten på ett långsiktigt dialogarbete. Det är första testet av ett nätverk som byggts upp under året bestående av olika aktörer i området. Nu kommer arbetet att skalas upp och metoden att utvecklas för att involvera fler aktörer, fler platser och åstadkomma permanenta fysiska förändringar.

Det mentala avståndet mellan Rosengård och centrala Malmö upplevs av många som väldigt långt. Amiralsstaden är ett långsiktigt stadsutvecklingsprojekt som vill ändra det – ett sätt att binda samman staden?

– Ja, det övergripande syftet är att kraftfullt öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten samtidigt som man förtätar stadsmiljön. Amiralsstaden ska snarast ses som en stadsutvecklingsprocess som fokuserar på innovation inom alla områden och inte uteslutande som ett fysiskt stadsbyggnadsprojekt, en process som består av åtgärder som påverkar inte bara det geografiska området utan ökar hela Malmös attraktivitet och stärker ett betydligt större kringområde. Ambitionen är att kombinera stadens fysiska skelett med sociala muskler genom att samverka tvärs över aktörsgränser och engagera medborgare, näringsliv, organisationer och offentlig verksamhet i utvecklingen.

TITTI OLSSON

Sidor