movium.slu.se

Harald Klein, Tankesmedjan Movium, är koordinator inom SLU:s miljöanalys samt koordinator för Movium Partnerskap. Foto: Parvin Mazandarani.

Nyhet

Hej Harald Klein!

Publicerad 2 maj 2019

Du är koordinator inom SLU:s miljöanalys och koordinator för Movium Partnerskap på Tankesmedjan Movium. Den 6–10 maj ska du vara i Sydafrika. Vad ska du göra där?

– Jag är del av en delegation med 15 forskare från SLU som ska delta på South Africa Sweden University Forum (SASUF) – Research & Innovation Week 2019 som äger rum på Stellenbosch University utanför Kapstaden. SASUF är ett strategiskt internationaliseringsprojekt som löper från 2017–2020 med det övergripande målet att stärka banden mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och innovation. Det är ett samarbete mellan 36 universitet i Sverige och Sydafrika tillsammans med ambassader, organisationer, finansieringsorgan och ministerier i båda länderna. Totalt är det 400 forskare som deltar i föreläsningar, workshops och matchmaking events.

 

Vad ska du delta i?

– Jag ska delta i fokusområdet Hållbar stadsutveckling och kommer bland annat att presentera hur ekosystemtjänstperspektivet implementeras i det svenska planeringssystemet.

 

Hur gick det till när du fick inbjudan?

– På ett stormöte med SLU:s miljöanalys, där jag koordinerar programmet för bebyggd miljö, var SLU Global representerade. De är ansvariga för SLU:s medverkan i SASUF och eftersom ett av temana är hållbar stadsutveckling så fick jag frågan om jag ville följa med, och med tanke på att det är på en global nivå som hållbarhetsarbetet måste implementeras så kändes det intressant att delta.

 

Vad händer sen?

– SASUF Research & Innovation Week syftar till att öka samarbetena mellan länderna och det finns möjlighet inom SASUF att söka medel för internationella forsknings- och innovationsprojekt. Jag hoppas komma hem med uppslag för samverkansprojekt där Moviums partners kan vara med.

Berättat för Titti Olsson

Sidor