movium.slu.se

Landskapsarkitekt Fredrik Tigerschiöld är forskningsassistent på Tankesmedjan Movium under sommaren 2019. Foto: Fredrik Jergmo.

Nyhet

Hej Fredrik Tigerschiöld!

Publicerad 10 juni 2019

Du är nyanställd forskningsassistent på Tankesmedjan Movium för att jobba med en exempelsamling som ska presenteras i Almedalen den 3 juli tillsammans med Riksidrottsförbundet. Vad handlar den om?

– Exempelsamlingen ska belysa hur olika aspekter av urbana utemiljöer påverkar människors fysiska aktivitet. Genom att lyfta fram olika exempel ges en kärnfull bild av kopplingen mellan stadsplanering och vardagsmotion, känslan av trygghet och seriös idrott. I slutändan handlar det om att tillgängliggöra kunskap som kan förbättra människors hälsa.

 

Vilka exempel har ni valt att ha med och presentera i Almedalen?

– Inledningsvis ger vi ett historiskt perspektiv på folkhemmets idrottsrörelse för att belysa hur planeringen för idrott har utvecklats. Därefter presenteras ett exempel från Umeå där en ny stadsdel planeras med rörelserikedom som utgångspunkt. Gäddeholm i Västerås är ett pågående byggprojekt som lyfts fram för att visa hur deras planeringsprocess ser ut med avseende på platser för rörelse. Barnkonsekvensanalysen tas upp som ett fjärde exempel i samlingen för att inkorporera barnens perspektiv i frågan. Till sist belyser vi trygghetsarbetet i Helsingborg som visar på kopplingen mellan känslan av trygghet och fysisk aktivitet.

 

I slutet av maj presenterade du ditt examensarbete i landskapsarkitektur på SLU. Vad handlade det om?

– Min masteruppsats kretsar kring naturbaserad rehabilitering och stressrelaterad mental ohälsa. Det är en fallstudie som testar och utvärderar ett verktyg för utveckling av hälsoträdgårdar. Syftet var i grunden att förstå vad som krävs i den fysiska miljön för att uppnå stressreduktion, vilket är ett svar på Sveriges höga antal stressrelaterade sjukdomsfall. Resultatet blev en extensiv utvärdering av verktyget och en inventeringstabell på 190 fysiska kvalitéer som alla är hälsorelaterade.

 

Vad har du för framtidsplaner efter avslutat projekt på Movium?

– Jag hoppas på att få arbeta vidare för människors välmående. Det kan jag göra via till exempel planering, exempelsamlingar eller design. Oavsett kommer främjandet av fysisk och psykisk hälsa att vara en underliggande drivkraft för mig. Om jag inte hittar en ny anställning i tid kanske jag utnyttjar möjligheten att resa eller bli lärjunge hos någon meditationslärare i Tibet eller Bhutan. 

Berättat för Fredrik Jergmo

Sidor