movium.slu.se

Fredrik Jergmo vid stipendieutdelningen på Ekonomihögskolan i Lund. Foto: Titti Olsson

movium.slu.se

Fredrik Jergmo har tagit emot ett stipendium från Sten K Johnsons Stiftelse för att utveckla växtdatabasen Movium Plantarum. Foto: Titti Olsson

Nyhet

Hej Fredrik Jergmo!

Publicerad 19 juni 2018

Du jobbar på Tankesmedjan Movium och fick ta emot ett stipendium häromdagen. Vem delade ut det?

–Det var Sten K Johnsons Stiftelse som delade ut stipendier till 57 olika projekt i sju olika kategorier: bildning, entreprenörskap, litteratur, musik, medicin, teknik och utbildning.

Varför fick du och Tankesmedjan Movium ett av stipendierna?

–Moviums växtdatabas Movium Plantarum fick som ett projekt, av totalt sju, stipendium i kategorin teknik. Vi utvecklade Movium Plantarum under 2008–2009 och med den höga tekniska utvecklingstakten behöver vi nu lyfta växtdatabasen rent tekniskt för att vara säkra på att den fungerar bra även i framtiden. Min tolkning är att stiftelsens gjorde bedömningen att Movium Plantarum är en viktig kunskapskälla för både studenter och yrkesverksamma som arbetar med växter.

Berätta lite mer om Plantarum!

– Movium Plantarum är ett professionellt sökverktyg i första hand framtaget för projektörer, planerare, plantskolister, anläggare, lärare och studenter samt andra yrkesverksamma inom den gröna sektorn. Växtdatabasen omfattar över 1 200 arter och sorter av vedartade och cirka 2 000 örtartade växter. Ett flertal växter presenteras med texter, bilder, illustrationer, filmer eller ljudfiler. Varje lignos finns klassificerad med 17 olika egenskaper. De örtartade växterna klassificeras med 13 motsvarande egenskaper. Totalt ingår omkring 50 000 värderade faktauppgifter. Bakom faktauppgifterna står Sveriges ledande växtexperter Eva Gustavsson, Kenneth Lorentzon och Eric Wahlsteen vid SLU. De har samlat in och värderat uppgifter med målet att tillhandahålla tillförlitliga faktauppgifter om växter för svenskt klimat.

Vad är det som ska ske inom närmsta tiden med databasen?

– Vi påbörjar arbetet med att ringa in vad som behöver göras för att lyfta Movium Plantarum tekniskt, sedan gör vi det med start i september! Men innan vi kan börja ska vi hitta en samarbetspartner som vi ska jobba tillsammans med. Det sökandet påbörjar vi redan nu.

 

Läs mer om Sten K Johnsons stiftelse och stipendieutdelningen 2018.

 

TITTI OLSSON

Sidor