movium.slu.se

Fotograf: Emma Pihl

Nyhet

Hej Emma Pihl, planeringsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor!

Publicerad 21 juni 2016

– Varför har ni målat marken gul på en före detta busstation i Trelleborg?

 

Det har vi gjort för att väcka uppmärksamhet kring vårt projekt ”Ett jämställt Övre”. Med hjälp av den gula färgen har vi på ett enkelt sätt skapat rumslighet på en i övrigt storskalig plats. Färgen hjälper också till att placera den tillfälliga installation, som finns där sedan i slutet av maj, i ett större sammanhang. Att platsen är just gul är ett sätt att anknyta till de gula regionbussarna som tidigare gick här men även till de rapsfält och sandstränder som omger staden. Tillsammans med de för Trelleborg så typiska palmerna får man också en härlig känsla av att kliva in i en oas!Upprinnelsen till projektet är att vi tillsammans med Trelleborgs kommun har fått stöd från Boverkets jämställda offentliga miljöer för att genomföra projektet. Vi har även samarbetet med en forskare från Lunds universitet som är expert på genusfrågor och platser och inte minst med högstadieelever från Trelleborg som varit med och utformat platsen.

 

– På vilket sätt avspeglas jämställdhetsarbete i det som byggts?

 

Vi har under arbetets gång insett att det inte finns några enkla svar på vad som gör en plats jämställd. Men vi har identifierat några faktorer som verkar vara viktiga för att killar och tjejer ska känna sig välkomna och ta lika mycket plats i det offentliga rummet. Platsen har utformats för att vara flexibel och mångfunktionell. Här finns lekfulla aktiviteter att umgås kring utan prestationskrav. Bland annat ett runt pingisbord med skojiga racketar i olika storlek och med hål i. Vår förhoppning är att den lekfulla inramningen uppmuntrar till att våga prova på. Platsen är också utformad så det ska vara lätt att kliva in och ur och successivt närma sig dess olika delar. Genom sina många och varierade sittplatser ges möjlighet till både överblick och avskildhet. Man ska kunna välja om man vill titta på andra eller själv bli tittad på.  Slutligen är folk i rörelse och närvaron av andra människor en viktig aspekt för att platsen ska kännas trygg och platsen är därför medvetet placerad där olika stråk för fotgängare och cyklister möts.

 

– Platsen är tillfällig och ska finnas kvar till oktober 2016 – men vad hoppas ni att projektet ska leda till på sikt?

 

Det handlar egentligen om två olika saker. Huvudsyftet med projektet är att skapa en större medvetenhet kring jämställdhetsaspekter vid planeringen av offentliga miljöer och att höja kunskapsnivån. När arbetet och platsen utvärderats kommer en metod tas fram för hur man inom kommunen kan fortsätta att arbeta med jämställdhet i samhällsplaneringen även i framtiden. Vi hoppas såklart också att detta är något som kan inspirera andra kommuner och aktörer till att aktivt och konkret arbeta med jämställda platser. Men projektet fungerar också som ett fullskaletest av hur området kan användas i framtiden. Genom att ta området i anspråk och befolka det under tiden det står tomt hoppas vi att trelleborgarna ska ta platsen till sina hjärtan och uppleva det som en viktig del av staden.

CAROLINE DAHL

Sidor