movium.slu.se

Naturvårdsförvaltare Ellen Flygare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

movium.slu.se

Skogslind, ett av 90 träd i Moviums trädguide

Nyhet
Movium Trädguide

Hej Ellen Flygare!

Publicerad 25 januari 2018

Du har nyligen investerat i Tankesmedjan Moviums Trädguide. Hur kommer det sig?

I Växjös närhet finns det natursköna och besöksvänliga naturreservatet Hissö. Där växer många olika trädslag, såväl inhemska som exotiska. Vi vill på ett roligt och tillgängligt sätt kunna informera om de olika trädslagen som finns i reservatet.

Var ska ni sätta upp skyltarna?

– Skyltarna kommer huvudsakligen att sitta på höger sida om den stora vägen som löper genom reservatet. När man passerat bron som leder över till Hissö finns en dunge av flera exotiska trädslag, som utgör minne av ett tidigare arboretum. Där kommer några skyltar att sitta. Övriga skyltar kommer att sitta längs stigen som löper på öns östra sida.

Hur många olika trädarter i reservatet får en skylt?

– Ett tjugotal.

Hur tror du att trädguiden kommer att tas emot och användas av reservatsbesökarna?

– Min förhoppning är att besökarna får en förhöjd upplevelse av att vistas i reservatet med hjälp av guiden. Trädguiden kanske leder till fler frågor som väcker nyfikenheten och viljan att lära sig mer! 

Ellen Flygare intervjuades av FREDRIK JERGMO som är ansvarig för Moviums trädguide

Sidor